Jak chronić oszczędności

Jak chronić oszczędności

Mamy duży wybór bezpiecznych form oszczędzania Przechowywanie oszczędności w domu nie tylko nie przynosi zysku w postaci odsetek, ale także naraża nas na stratę pieniędzy, np. w wyniku kradzieży. Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo. W tym roku od stycznia do września policjanci odnotowali 2046 wyłudzeń „na wnuczka” lub „na policjanta”. Łatwowierni seniorzy stracili w ten sposób 23 mln zł. Rozsądek obowiązuje też w kontaktach z instytucjami finansowymi. Decydując się na powierzenie którejś swoich pieniędzy, należy zwracać uwagę nie tylko na przyszłe zyski, ale przede wszystkim na to, czy znajduje się ona na liście podmiotów kontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty nadzorowane dają nam pewność działania zgodnego z prawem. Lokaty Lokując nadwyżkę finansową, najpierw należy się zastanowić, na jak długo chcemy powierzyć bankowi swoje pieniądze. Wybór jest duży – od lokat krótkoterminowych (do sześciu miesięcy), przez średnioterminowe (do roku), po długoterminowe (od roku do trzech). Porównując różne oferty, w pierwszej kolejności patrzymy na oprocentowanie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy nieco wyższe oprocentowanie nie wiąże się z koniecznością założenia w banku oferującym lokatę rachunku osobistego, który nie jest nam potrzebny, bo mamy konto w innym banku. Kolejna sprawa to warunki zerwania lokaty przed terminem. Najczęściej kon­sekwencją jest obniżenie odsetek, ale bywa, że ich utrata. Warto też zwrócić uwagę, czy lokata jest odnawialna. Jeśli tak, to po jej zakończeniu zgromadzone środki automatycznie przechodzą na nową lokatę o takim samym okresie, ale niekoniecznie na takich samych warunkach. Konto oszczędnościowe Rośnie popularność tej formy oszczędzania. Przede wszystkim ze względu na większą elastyczność niż lokat. Konto oszczędnościowe otwieramy na czas nieokreślony i możemy wpłacać na nie pieniądze w dowolnym terminie i w dowolnej wysokości. Wypłacać oszczędności też możemy w dowolnym momencie, nie tracąc odsetek, z tym że bezpłatna jest pierwsza wypłata w miesiącu, za kolejne bank pobiera prowizję. Dodatkowym zyskiem jest kapitalizacja odsetek w okresie umownym (np. miesięczna, kwartalna). Wypracowane odsetki powiększają saldo konta i w następnym okresie umownym bank nalicza odsetki od wyższej kwoty. Emitentami dłużnych papierów wartościowych mogą być m.in. Skarb Państwa, samorządy, firmy prywatne. Osobom oszczędzającym polecane są detaliczne obligacje Skarbu Państwa na okres dwóch, trzech, czterech lub 10 lat, różniące się sposobem oprocentowania, jego wysokością oraz częstotliwością wypłat odsetek. Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć pewność stałego zysku. Z góry bowiem wiadomo, jaki będzie zysk po zakończeniu okresu oszczędzania. Obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu to dobry sposób dla tych klientów, którzy chcą ulokować oszczędności w inwestycję zapewniającą regularny (co sześć miesięcy) dopływ gotówki z odsetek. Czteroletnie obligacje indeksowane polecane są osobom, które nadwyżki finansowe zamierzają ulokować na dłuższy czas. Dają one pewność, że inflacja nie uszczupli zysku z kapitału, a marża odsetkowa zagwarantuje interesujący zysk. Zapewniają coroczny dopływ gotówki z wypłacanych odsetek. Obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, co znacznie zwiększa zyskowność tego instrumentu, to propozycja dla osób, które chcą oszczędzać na przyszłą dodatkową emeryturę lub zadbać o przyszłość swoją lub bliskich. Formy oszczędności gospodarstw domowych (w %) 59 Gotówka 53 Lokaty bankowe w złotych 18 Polisy ubezpieczeniowe 8 Fundusze inwestycyjne 5 Lokaty bankowe w walutach 4 Lokaty w nieruchomościach 4 IKE 3 W papierach notowanych na GPW 3 W obligacjach 2 Lokaty w innych dobrach Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2015, 52/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP