Książka roku

Książka roku

Po raz kolejny Ministerstwo Kultury, Miasto Stołeczne Warszawa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego i Zarząd Okręgu Warszawskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich organizują plebiscyt na książkę 2002 roku. Książkę wybierają czytelnicy, bibliotekarze i księgarze spośród 12 książek miesiąca drogą plebiscytu. Były to: „Arabowie”, Janusza Daneckiego, „Przebitka” Henryka Sekulskiego, „Aleksander Fredro. Drogi życia” Barbary Lasockiej, „Polska scena narodowa. Wizja teatru europejskiego” Janusza Pietkiewicza, „Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie” Joanny Siedleckiej, „Termopile literackie. Polska 1939-1945” Lesława Bartelskiego, „Córka bednarza” Ludmiły Marjańskiej, „Byłem wszędzie” Olgierda Budrewicza, „Znalezione nad jeziorem Wiartel” Andrzeja Ziemilskiego, „Silva rerum historicarum” Janusza Tazbira, „Modlitwa o deszcz” Wojciecha Jagielskiego, „Regiony wielkiej herezji. Bruno Schulz i jego mitologia” Jerzego Ficowskiego.
Kartki z wybranym tytułem należy nadsyłać na adres:
Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24, 00-272 Warszawa, w terminie do 3 grudnia br.

Wydanie: 2003, 49/2003

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy