Kto pyta, nie błądzi

Kilka instytucji w Polsce zajmuje się pomocą klientom banków, parabanków i innych firm finansowych, udzielając wyjaśnień, porad, pomocy prawnej.
– Infolinia konsumencka – obsługiwana przez prawników Federacji Konsumentów, którzy udzielają bezpłatnych informacji i porad prawnych pod numerem 800 007 707.
– Centrum e-porad – prowadzone przez ekspertów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, którzy odpowiadają na pytania wysłane mejlem pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl. Pomoc prawna jest bezpłatna. Gdy sprawa wymaga bezpośredniej konsultacji, dyżurujący prawnicy wskażą właściwą instytucję lub organizację.
– Federacja Konsumentów – organizacja pozarządowa udziela porad prawnych indywidualnym konsumentom, a także podejmuje  czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów (np. reprezentuje ich przed sądem). Obejmuje swoim zasięgiem terytorium całej Polski poprzez sieć 48 oddziałów terenowych, które wykonują pracę poradni konsumenckich.
– Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów – prowadzący bezpłatne poradnictwo konsumenckie, udzielający informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów, podejmujący interwencje w imieniu i na rzecz konsumentów, udzielający pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów jest również uprawniony do udzielania innych form pomocy w zakresie ochrony konsumentów, np. występuje do przedsiębiorców udzielających pożyczek w sprawach dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień umownych albo w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta. Lista rzeczników jest dostępna na stronie UOKiK.
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów –  gdy wprowadzenie w błąd nie ograniczało się do indywidualnego przypadku i dotyczyło ogółu konsumentów (np. wprowadzająca w błąd reklama), można przekazać prezesowi UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ewentualne postępowanie może się zakończyć dla banku lub przedsiębiorcy sankcjami administracyjnymi, nie będzie jednak wpływało na interesy konsumenta, który jest w sporze z bankiem lub przedsiębiorcą.
*
Pomocne adresy internetowe

Można tu znaleźć odpowiedzi na wiele pytań oraz objaśnienia fachowych terminów i opisy przypadków klientów rynku finansowego. Są tu też listy instytucji finansowych działających zgodnie z przepisami i tych, które nie mają zgody nadzoru, a także lista instytucji, w których depozyty są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
www.nbp.pl, www.zanim-podpiszesz.pl, www.knf.gov.pl, www.uokik.gov.pl, www.bfg.pl, www.bik.pl, www.federacja-konsumentow.org.pl, http://konsumenci.org.

Wydanie: 12/2013, 2013

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część IV
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy