Łącza dla policji

Łącza dla policji

Kto będzie instalował systemy łączności odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju?

Przedstawiciele trzech europejskich koncernów telekomunikacyjnych działających w Polsce – Siemens, Nokia i Alcatel – wyraziły zainteresowanie realizacją strategicznego projektu TETRA, który zapewnia koordynację służb odpowiadających za bezpieczeństwo w kraju. W państwach Unii Europejskiej zainstalowano już ogólnokrajowe systemy łączności dla różnych służb publicznych, jak policja, Biuro Ochrony Rządu, straż, pogotowie, służby celne, graniczne i porządkowe, które objęte są standardem TETRA (Terrestial Trunked Radio). W Polsce projekt TETRA, o wartości 1,5 mld euro, dołączony jest do umowy offsetowej na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16 i decyzją rządu zostanie zakupiony prawdopodobnie bez procedury przetargowej.
Na konferencji w Centrum Multimedialnym Foksal trzy firmy telekomunikacyjne i doradzająca Siemensowi firma konsultingowa C.P.A.G. wyraziły przekonanie, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej takie projekty jak TETRA będą wystawiane na wspólnym rynku zamówień publicznych. Przedsiębiorcy z krajów unijnych powinni móc się ubiegać o państwowe zamówienia w Polsce, a polscy w krajach UE. Decyzja o realizacji takich projektów musi jednak być zawsze podejmowana w wyniku przetargu, który będzie miał przejrzystą procedurę i zapewni równoprawne traktowanie wszystkich oferentów. “Stosowanie zasad konkurencji zawsze ogranicza występowanie zjawisk patologicznych, w tym korupcji”, utrzymywali przedstawiciele europejskich koncernów.

Wydanie: 17/2003

Kategorie: Kraj
Tagi: BT

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy