Lepszy świat dzięki otwartym i innowacyjnym Chinom

Lepszy świat dzięki otwartym i innowacyjnym Chinom

Polacy mogą odwiedzać chińską prowincję Hainan bez wizy

Rok 2018 przynosi rocznice wydarzeń ważnych dla Chin i Polski. W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Odzyskanie niepodległości sprawiło, że Polska odrodziła się jak Feniks. Z tej okazji pragnę przekazać wszystkim Polakom moje najszczersze gratulacje. Pod koniec czerwca przypłynie do Polski chiński okręt wojenny, który będzie uczestniczyć w uroczystościach związanych z tym świętem. W tym roku przypada także 40. rocznica reform i otwarcia Chin. Reformy i otwarcie na świat sprawiły, że Chiny przeszły całkowitą przemianę. Wielu polskich przyjaciół bierze aktywny udział w dyskusji i rozważaniach dotyczących zmian, jakie za sprawą reform dokonały się w Chinach, a także wpływu rozwoju Chin na świat.

Nie tak dawno przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, na inauguracji dorocznego Boao Forum for Asia wygłosił ważne przemówienie, w którym wspominał przebieg chińskich reform oraz ogłosił najważniejsze kroki, które zostaną podjęte w celu dalszego otwarcia Chin, demonstrując wszem wobec determinację Chin do dalszego przeprowadzania reform. Zrozumienie sedna tego przemówienia i uchwycenie kierunku, w którym w przyszłości zmierzać będzie rozwój Chin, oraz jego znaczenia dla świata, wymaga skupienia się na czterech kluczowych słowach:

Pierwsze – ukierunkowanie na rozwój. 40 lat temu chiński rząd w odpowiedzi na wyrażane przez swoich obywateli pragnienie rozwoju gospodarczego i lepszego życia otworzył podwoje kraju i rozpoczął pracę. Po 40 latach zmagań w Chinach zaszły zasadnicze zmiany. Dziś Chiny wyrosły na drugą co do wielkości gospodarkę świata, są największym krajem przemysłowym, największą potęgą handlową i krajem o największej rezerwie walutowej. Obywatele Chin z ubogich stali się średnio zamożni, a ponad 700 mln ludzi z powodzeniem wydobyło się z ubóstwa, co w tym okresie stanowi ponad 70% redukcji ubóstwa na całym świecie. Chiny jednak nadal są największym krajem rozwijającym się świata, a rozwój dla współczesnych Chin pozostaje priorytetem. Podczas zeszłorocznego XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin sformułowany został wielki plan budowy nowoczesnego, silnego, socjalistycznego, zmodernizowanego kraju, który ma zostać zrealizowany do połowy tego stulecia. Ogłoszono także, że Chiny wyruszyły w nową podróż w kierunku realizacji chińskiego marzenia.

Drugie – dalsze otwarcie. Jak mówi przysłowie, wszystkie rzeki płyną do morza, a morze bogaci się, je przyjmując. Jak wiemy z historii, Chiny zyskują na otwartości, a zatem dalszy ich rozwój wymaga dalszego otwarcia. Prezydent Xi zwrócił uwagę, że metaforyczne drzwi do Chin nie zostaną zamknięte, a wręcz przeciwnie, będą się otwierać coraz szerzej. Chiny w przyszłości znacznie ułatwią dostęp do rynku, stworzą atrakcyjniejsze otoczenie inwestycyjne, wzmocnią ochronę własności intelektualnej, zwiększą import, wdrożą politykę liberalizacji i ułatwień w handlu i inwestycjach, będą rozwijać coraz bardziej otwartą gospodarkę, krótko mówiąc – w każdym aspekcie wprowadzą upgrade chińskiego otwarcia na świat.

Trzecie – nacisk na innowacyjność. Innowacyjność to źródło dobrobytu kraju. Reforma i otwarcie to ważna idea i rzeczywista innowacja, która w ciągu ostatnich 40 lat była dla Chin niewyczerpanym źródłem siły napędowej rozwoju i w ogromnym stopniu inspirowała kreatywność Chińczyków. Shenzhen, jeszcze 40 lat temu mała wioska rybacka, stało się stolicą innowacyjności i oknem na świat reformujących się i otwierających Chin. Rozkwitły tam słynne na całym świecie przedsiębiorstwa, takie jak Huawei, Dajiang, BYD i wiele innych. W 2017 r. Chiny były drugim państwem na świecie pod względem wydatków na badania naukowe i rozwój, pierwszym pod względem liczby pracowników zatrudnionych w branży badawczo-rozwojowej, a liczba wniosków patentowych złożonych przez Chińczyków przez siedem ostatnich lat była najwyższa na świecie. Rozwój szybkiej kolei, komunikacji kwantowej i płatności elektronicznych sprawił, że w tych branżach Chiny ulokowały się wśród wiodących graczy na świecie. W przyszłości Chiny niezmiennie wdrażać będą strategię rozwoju innowacyjności, przyśpieszać budowę innowacyjnego kraju i dążyć do przejścia z szybkiego wzrostu gospodarczego na wzrost wysokiej jakości.

Czwarte – wspólne budowanie dobrobytu. Przebieg rozwoju reform i otwarcia pokazał, że Chiny wzięły na siebie odpowiedzialność wielkiego kraju. W ciągu ostatnich 40 lat w znacznym stopniu przyczyniły się do zażegnania azjatyckiego i międzynarodowego kryzysu finansowego, od kilku już lat odpowiadają za przeszło 30% światowego wzrostu gospodarczego, odgrywając ważną rolę w globalnym ożywieniu gospodarczym i handlu. Pięć lat temu Chiny wyszły z inicjatywą wspólnej budowy Pasa i Szlaku. Chociaż powstała ona w Chinach, oferowane przez nią możliwości i osiągnięcia należą do całego świata. W ciągu ostatnich pięciu lat łączna wartość handlu Chin z krajami położonymi wzdłuż Pasa i Szlaku przekroczyła 5 bln dol., a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – 70 mld dol., ustanowionych też zostało 75 zagranicznych stref współpracy gospodarczej i handlowej, co stworzyło ponad 200 tys. miejsc pracy dla miejscowej ludności.

Ostatnie 40 lat rozwoju dowodzi, że im bardziej otwarte i innowacyjne są Chiny, tym lepiej się rozwijają, co z kolei przynosi światu coraz większe możliwości i korzyści. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat Chiny będą importować towary i usługi o łącznej wartości ponad 10 bln dol., inwestycje zagraniczne przekroczą 750 mld dol., a liczba Chińczyków wyjeżdżających za granicę przekroczy 700 mln. Zapewni to wszystkim krajom świata szerszy dostęp do rynku, większy kapitał, większą różnorodność produktów i lepsze możliwości współpracy. Od maja tego roku Polacy i obywatele 59 innych krajów mogą odwiedzać chińską prowincję Hainan bez wizy, co przyniesie wiele korzyści polskim turystom. Pierwsze międzynarodowe targi importowe China International Import Expo, które Chiny organizują w listopadzie w Szanghaju, otworzą na świat rynek liczący niemal 1,4 mld ludzi. Strona chińska zaprasza polskie przedsiębiorstwa do aktywnego w nich udziału i promocji wysokiej jakości polskich produktów i usług.

Polska jest ważnym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej i ważnym krajem na linii Pasa i Szlaku. W ostatnich latach relacje chińsko-polskie, obierając za drogowskaz porozumienie osiągnięte na wysokim szczeblu, znalazły się na pasie szybkiego ruchu. Obie strony aktywnie włączają przyjęte ustalenia do strategii rozwoju swoich krajów, stale poszerza się wymiana we wszelkich dziedzinach, dzięki czemu współpraca przynosi coraz lepsze rezultaty. Obecnie Polska aktywnie rozwija Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opowiadając się za zrównoważonym rozwojem i wspierając innowacyjność w przedsiębiorczości. Na drodze do rozwoju i innowacyjności Chiny i Polska mogą się uzupełniać oraz wspierać. Oba kraje powinny wykorzystać możliwości płynące z dalszego otwarcia Chin, inicjatywy Pasa i Szlaku oraz współpracy „16+1” do dalszego rozwoju stosunków chińsko-polskich, dogłębnego zrozumienia potrzeb drugiej strony i dokładnego dopasowania obszarów współpracy, przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu różnorodnych instrumentów politycznych, tak by przełożyć istniejący potencjał i osiągnięty konsensus na bardziej realne wyniki współpracy.

W dzisiejszym świecie stale rozwija się trend pokojowej współpracy, otwartości i integracji, transformacji w kierunku innowacyjności, a wszystkie kraje są w coraz większym stopniu współzależne, połączone wspólnym losem. Jak mówi chińskie powiedzenie, jeden kwiat wiosny nie czyni, sto kwiatów cały ogród umai. Myśląc o przyszłości, Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi krajami świata, w tym z Polską, aby wspierać otwartość i innowacyjność, dążyć do dobrobytu i rozwoju i wspólnymi siłami tworzyć lepszą przyszłość!

Liu Guangyuan jest ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Fot. Xinhua/eyevine/East News

Wydanie: 24/2018

Kategorie: Opinie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy