Nie podnosić składki

Nie podnosić składki

Rośnie przyzwolenie na obciążenia finansowe obywateli kosztami usług medycznych, pod warunkiem że dotyczyć to będzie wyłącznie zamożniejszych

Od wielu lat trwa dyskusja na temat pokonania kryzysu w służbie zdrowia. Kolejne rządy nie były w stanie dokonać przełomu w tej niezwykle wrażliwej społecznie kwestii. Politycy znają zapewne poglądy społeczeństwa na temat możliwych zmian i z oportunistycznych powodów nie są w stanie przeprowadzić sensownej i konsekwentnej reformy.

Prywatyzacja szpitali

stała się jednym z najostrzej dyskutowanych problemów ostatniej kampanii wyborczej. Pomysł na reformę uwzględniającą m.in. rozwiązania prywatyzacyjne zdaniem marketingowców PiS i LiD miał zniechęcić elektorat do Platformy.
Poglądy i emocje społeczne stały się przedmiotem gry i manipulacji politycznej, czyniąc samą materię niemal niereformowalną. Postanowiliśmy skonfrontować z poglądami obywateli niektóre od lat proponowane rozwiązania. W dniach 25-30 kwietnia na 1030-osobowej próbie przeprowadzony został przez MARECO POLSKA we współpracy z Instytutem Badań Społecznych i Międzynarodowych sondaż poświęcony tej problematyce. Oto jego wyniki i płynące z nich wnioski:

Czy możliwe jest, Pana/Pani zdaniem, pokonanie kryzysu bez zwiększenia nakładów na służbę zdrowia?
zdecydowanie tak 4,2%
raczej tak 13,2%
raczej nie 29,3%
zdecydowanie nie 26,4%
nie wiem/trudno powiedzieć 26,9%

Nasza wiara w to, że bez zasilenia budżetu możliwa jest poprawa w służbie zdrowia, nie jest duża. Pogląd taki wyraża łącznie tylko 17,4% badanych. Ponad połowa, bo 55,7%, badanych nie wyobraża sobie poprawy sytuacji

bez zwiększenia nakładów.

Dominacja takiego poglądu nie oznacza, byśmy godzili się na zwiększenie swego udziału w tworzeniu większych budżetów na służbę zdrowia.

Czy gdyby rządzący zaproponowali dobrą reformę, zgodził(a)by się Pan/Pani na:

zwiększenie płaconej przez nas składki zdrowotnej?
tak 15,3%
nie 71,8%
nie wiem/trudno powiedzieć 12,8%

odpłatność za niektóre świadczenia medyczne?
tak 19,5%
nie 69,1%
nie wiem/trudno powiedzieć 11,4%

dopłaty pacjentów do kosztów pobytu w szpitalu?
tak 11,5%
nie 76,5%
nie wiem/trudno powiedzieć 12,0%

na zmniejszenie listy leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
tak 11,1%
nie 77,0%
nie wiem/trudno powiedzieć 11,9%

Czy gdyby rządzący zaproponowali dobrą reformę zapewniającą pomoc dla najbiedniejszych pacjentów, zgodził(a)by się Pan/Pani na jedną z powyższych propozycji?
tak 32,9%
nie 45,5%
nie wiem/trudno powiedzieć 21,6%

Bardzo wyraźna niechęć do jakiejkolwiek formy odpłatności za usługi medyczne lub zwiększenia składki zdrowotnej traci na jednoznaczności, gdy pojawia się

propozycja zapewnienia pomocy

w dostępie do ochrony zdrowia dla najbiedniejszych. Innymi słowy zwiększa się społeczne przyzwolenie na zwiększenie finansowego obciążenia obywateli kosztami usług medycznych, pod warunkiem że dotyczyć to będzie wyłącznie zamożniejszych. Uważamy bowiem, co ilustrują odpowiedzi na kolejne pytanie, że na państwie spoczywa obowiązek ochrony zdrowia swych obywateli.

Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: “Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom bezpłatnej służby zdrowia”?
tak 76,5%
nie 12,4%
nie wiem/trudno powiedzieć 11,1%

Powyższe badanie jest kolejnym, już trzecim, prezentowanym w “Przeglądzie”, które dotyczy szeroko rozumianego pojęcia sprawiedliwości społecznej. Poglądy i oczekiwania społeczeństwa są w sferze polityki społecznej bardzo jednoznaczne. Rolą rządzących jest więc nie tylko przygotowanie dobrej reformy, lecz także dla jej społecznej akceptacji przekonanie obywateli, że będzie ona sprawiedliwa i zapewni dostęp do świadczeń również biedniejszym pacjentom.

 

Wydanie: 24/2008

Kategorie: Opinie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy