Czy Polska jest najbardziej konserwatywnym krajem w Europie?

Czy Polska jest najbardziej konserwatywnym krajem w Europie?

Czy Polska jest najbardziej konserwatywnym krajem w Europie?

Olga Lipińska,
reżyserka, scenarzystka i satyryczka
Nie znam tak dobrze innych krajów, mogę jedynie powiedzieć, co sądzę o nas, Polakach. W Polsce być konserwatystą to powód do dumy, a przecież konserwatyści to przeciwnicy postępu, reform i w ogóle wszelkiej zmiany. Jeszcze gdzieś w nas siedzi sarmacki zaciekły pogląd: „Ja pan, ty cham, na wieki wieków”. Polska postrzegana przez nas jest z jednej strony prześladowaną przez obcych ofiarą, nieomal Chrystusem Narodów, z drugiej – jest nieznośnie megalomańska, wielka, „świecąca” bohaterstwem i walką o wolność, z którą, gdy już ją ma, nie wie, co zrobić. Gdy słyszę „dumny Polak”, to niestety częściej widzę rozjuszonego chama.

Dr hab. Monika Płatek,
Instytut Prawa Karnego UW
Nie. Polska ma niewiele wspólnego z konserwatyzmem w rozumieniu twórcy pojęcia, Edmunda Burke’a. Konserwatyzm oznacza poszanowanie konstytucji i związanie władzy prawem. Tymczasem obecnie nami rządzący pod osłoną haseł o tradycji, religii i rodzinie konsekwentnie i świadomie demolują instytucje i treść demokratycznego państwa. Dla własnych korzyści zawracają nas w ustrój i porządki, z których w 1989 r. mieliśmy nadzieję wyrwać się ku wolności. Czas zrozumieć, że to nie jest konserwatyzm, ale wyuczony w poprzednim systemie, a teraz w praktyce narzucany przez rządzących, leninowski system dyktatury proletariatu. Z tą różnicą, że słowo proletariat zastąpiono, dla zmyły, zapożyczonym z totalitarnej ideologii Carla Schmitta suwerenem.

Dr Tomasz Rowiński,
kwartalnik „Christianitas”
Trudno powiedzieć, jak bardzo konserwatywna jest Polska, ponieważ niełatwo powiedzieć, czym jest dzisiaj konserwatyzm. W różnych krajach różnie definiuje się to pojęcie, w związku z czym np. brytyjscy konserwatyści są kimś zupełnie innym niż ci z Europy Środkowo-Wschodniej. Powiedziałbym natomiast, że Polska jest krajem, który w największym stopniu zachowuje chrześcijańską obyczajowość w sferze prywatnej i publicznej. Jednocześnie kraje na wschód od nas bywają jeszcze bardziej tradycyjne, np. w kwestii modelu rodziny. Warto wobec tego dodać, że tradycja chrześcijańska nie zawsze jest konserwatywna w praktyce postępowania. Dzięki nauce społecznej Kościoła wypracowano wiele uważanych za postępowe zasad ochrony pracownika, czego dobrym przykładem jest Francja.

Arkadiusz Domeredzki,
czytelnik PRZEGLĄDU
Polska obecnie nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Zachłysnęła się kapitalizmem i korporacyjnym wyścigiem szczurów, a to nie jest nasza tradycja, to nie ma nic wspólnego z mądrością, jaka wręcz krzyczy z naszej historii. Samowolka, chciwość i prywata to patologie i nasi przodkowie marzyli, by nas przed nimi ustrzec, a nie podnosić je do rangi wartości narodowych. Najlepszym dowodem na to, że Polska nie jest konserwatywna, jest szalejąca dekomunizacja i niszczenie śladów chwalebnej przeszłości. Antypolscy propagandyści z IPN i ich hunwejbini z „gadżetami wyklętymi” są wrogami polskiej tradycji, odrzucającymi mądrość narodową zostawioną nam przez przodków.

Wydanie: 2019, 32/2019

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy