Rekoronacja „cara”

Rekoronacja „cara”

Russian President Vladimir Putin speaks during a rally near the Kremlin in Moscow, Sunday, March 18, 2018. An exit poll suggests that Vladimir Putin has handily won a fourth term as Russia's president, adding six more years in the Kremlin for the man who has led the world's largest country for all of the 21st century. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Przywództwo polityczne Putina ma charakter rzeczywisty. Między prezydentem Rosji a jego zwolennikami istnieje silna relacja, wynikająca z racjonalności Tylu negatywnych emocji nie wzbudzają wybory prezydenckie w żadnym kraju – dzieje się tak nie tylko z uwagi na rangę Rosji w stosunkach międzynarodowych, ale może przede wszystkim ze względu na rolę jednego człowieka, Władimira Putina, który sprawuje niepodzielną władzę i zdobywa mandat na czwartą, a w praktyce na piątą kadencję (licząc współrządy z Dmitrijem Miedwiediewem w latach 2008-2012 ze stanowiska premiera). Świat głowi się nad źródłem tych sukcesów, przyczyniając się paradoksalnie do wzrostu popularności Putina i wysokiego poparcia społecznego. Mała skuteczność oddziaływania na Rosjan i bezsilność świata zewnętrznego rodzi frustrację i nakręca kolejne fale rusofobii. Demonizacja rosyjskiego prezydenta i przypisywanie mu wszelkich przewinień prowadzi do wypaczeń w postrzeganiu Rosji, którą próbuje się wykluczyć ze zbiorowości „cywilizowanych państw”. Wybory prezydenta, nawet jeśli mają charakter plebiscytu, nie są niczym nadzwyczajnym, jak usiłują to przedstawiać krytycy Rosji. Na tle Chin, gdzie doszło ostatnio do „reelekcji cesarza” z jednoczesnym zniesieniem kadencyjności na najwyższym stanowisku państwowym, Rosjanie wydają się całkiem racjonalni w legitymizacji swojego przywództwa politycznego. Legitymizacja ta zasadza się na silnie uświęconej tradycji i osobistych zasługach władcy. O takich sposobach uzasadniania władzy pisał kiedyś Max Weber, a we współczesnym świecie większość państw praktykuje rozmaite wzory ustrojów niedemokratycznych i „długowieczność” rządzących nie jest rzadkością. Przywództwo polityczne Putina ma charakter rzeczywisty. Między prezydentem Rosji a jego zwolennikami istnieje silna relacja, wynikająca z racjonalności, a nie wyłącznie ze strachu czy podporządkowania. Putin cieszy się poparciem społecznym, gdyż w obliczu coraz ostrzejszej gry międzynarodowej potrafił zademonstrować samodzielność i determinację w obronie swoich racji i definiowanych przez siebie interesów narodowych. A to, że popełnił przy tym sporo błędów i zamknął Rosję w „oblężonej twierdzy”, nie jest dla Rosjan najważniejsze. Świadczy o tym wysoka frekwencja wyborcza i poparcie dla zwycięzcy. Obserwatorzy zewnętrzni odnotowali nie tylko przejrzystość procedur wyborczych, ale i dużą identyfikację społeczeństwa z oficjalną retoryką polityczną. Czy jest to zasługą skutecznej propagandy, to inna sprawa. Nie można jednak odmawiać Rosjanom zdolności do samodzielnego myślenia. Pomawianie ich o bezmyślne popieranie „praktyk faszystowskich” jest wyrazem aberracji poznawczej. Tym, co obecnie najważniejsze, jest wyprowadzenie Rosji z impasu w relacjach z Zachodem. Na razie każda ze stron wykorzystuje tę sytuację do szerzenia pomówień, w tym działań szkalujących i wojny psychologicznej. Rosja czuje się coraz bardziej zaszczuta i izolowana. Zadaniem Putina jest odwrócenie tych negatywnych trendów. Oczekują tego od niego obywatele, ale także cały racjonalnie myślący świat. Przed dyplomacją międzynarodową staje problem deeskalacji konfliktu. Ani dotychczasowa zachodnia polityka oskarżania Rosji i przypisywania jej wyłącznej winy za stan wzajemnych relacji, ani rosyjski upór i zamykanie się w owej „oblężonej twierdzy” nie prowadzą do pożądanych rozwiązań. Profesjonalna dyplomacja musi wrócić do pragmatycznego układania się i żmudnego poszukiwania kompromisów. Trzeba zaniechać idealizowania jednego systemu wartości i demonizowania strony przeciwnej. Różne państwa mają odmienne drogi rozwoju i nie ulegają tak łatwo, jak się wydawało, internacjonalizacji wartości świata zachodniego. Przykład Chin pokazuje, że nawet najbardziej zideologizowane systemy mogą ewolucyjnie przeobrażać się w pragmatyczne reżimy broniące narodowych interesów. Postęp w rozwoju stosunków międzynarodowych nie jest linearny, o czym wiedzieli już starożytni. Nie ma żadnego determinizmu ideologicznego, z którego wynikałaby bezalternatywność w wyborze wzorów ustrojowych. Nikt nie ma monopolu na urządzanie państw ani ładu międzynarodowego w całości. Choć wiele państw, w tym Rosja, zgadza się z podstawowymi regułami w stosunkach międzynarodowych, to istnieje sporo rozbieżności w ich interpretacji i wdrażaniu. Zachód podkreśla rolę wartości demokracji i praw człowieka, podczas gdy Rosja kładzie nacisk na zasadę wspólnego bezpieczeństwa. Zamiast integrować się pod jednym parasolem, Rosjanie uważają, że respekt dla suwerennej równości i nieingerencji w sprawy wewnętrzne jest podstawą stabilności ładu międzynarodowego. Takie stanowisko podzielają mniejsze państwa, które nie chcą się podporządkować jednej wizji ustrojowej i wykładni wartości Zachodu. Należą do nich nawet Węgry Viktora Orbána i Polska Jarosława Kaczyńskiego, które są przecież częścią struktur zachodnich. Ich przykład pokazuje, że wspólnota zachodnia nie jest jednorodna, a nadzieje

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 13/2018, 2018

Kategorie: Opinie