Sam sobie jesteś kasjerem – Internetowy bank bez okienek

Dzięki bankowości internetowej klient oszczędza czas i pieniądze, a bank potrzebuje mniej osób do obsługi kont

Bankowość internetowa to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin usług bankowych. Z bankowości internetowej w Polsce aktywnie korzysta ok. 10 mln Polaków spośród 16 mln, którzy mają dostęp do konta bankowego przez internet. Według badania Departamentu Systemu Płatniczego NBP z 2009 r. z bankowości internetowej korzystało ok. 45% Polaków.
Opłaca się to obu stronom. Klient oszczędza czas i pieniądze (bo usługi bankowości elektronicznej są z reguły tańsze niż operacje dokonywane w placówkach banków), banki zaś potrzebują mniej osób do obsługi kont.

Oferta informacyjna bankowości internetowej najczęściej sprowadza się do kilku podstawowych czynności, które umożliwiają klientowi kontrolę swojego rachunku bankowego bez konieczności wychodzenia z domu. Są to:
• sprawdzanie stanu rachunku,
• sprawdzanie historii operacji wykonywanych na koncie,
• sprawdzanie listy przelewów odroczonych.

Klienci mający karty kredytowe mogą uzyskiwać analogiczne informacje dotyczące karty. Możliwe jest:
• sprawdzanie salda oraz środków dostępnych na karcie,
• sprawdzanie historii karty kredytowej,
• sprawdzanie statusu spłat zadłużenia karty kredytowej.

Są to czynności kontrolno-informacyjne, bardzo ważne, bo pozwalające szybko dostrzec rozmaite zagrożenia, np. brak pieniędzy na koncie czy włamanie na konto.

Transakcje
Obok oferty informacyjnej banki proponują klientom wykonywanie za pośrednictwem internetu rozmaitych operacji. Możliwość zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na koncie stopniowo rośnie, ale wciąż nie wykracza poza pewien kanon. Można więc dokonywać przelewów na inne konta, a przez to regulować podstawowe zobowiązania, opłacać m.in. czynsz, energię elektryczną, gaz, telefon, abonament RTV, zakupy i usługi.
Można zakładać albo likwidować lokaty, ale wszystko w ramach tego samego banku. Jeśli ktoś ma rachunki w kilku bankach, musi za każdym razem pamiętać o innym sposobie logowania się i uzyskiwania dostępu do konta, a sama jego obsługa może się nieznacznie różnić, tym bardziej że w ramach serwisu internetowego danego banku umieszczane są rozmaite gadżety, mające zwiększyć atrakcyjność oferty. Mogą to być kalkulatory wyliczające odsetki od kredytu, stopę zwrotu z lokaty itp. Są też rozmaite informacje, jak założyć rachunek inwestycyjny czy wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe.

Pomoc
Korzystanie z podstawowej oferty banku przez internet jest łatwe i szybkie. Najczęściej pierwszych porad i instrukcji udziela pracownik banku (często przez telefon), a resztę wiedzy i umiejętności klient nabywa sam, czytając na ekranie komputera kolejne instrukcje. Popularne są też wersje demonstracyjne bankowości internetowej dostępne dla każdej osoby, która potrafi korzystać z internetu. Nie trzeba mieć żadnego konta w banku, aby z niej skorzystać.
Klient musi np. samodzielnie uaktywnić kartę z hasłami jednorazowymi lub hasła przesyłane SMS-em na telefon komórkowy, które służą do dokonywania dowolnych przelewów. Może też na swoim koncie dokonać zleceń stałych, aby przelewy na określony rachunek, np. administracji domów mieszkalnych, były realizowane bez konieczności ich ciągłego poświadczania numerem jednorazowym pobranym z otrzymanej listy. Ułatwieniem jest możliwość zapamiętywania najczęstszych wierzycieli, aby uniknąć konieczności każdorazowego żmudnego wpisywania numeru konta i innych danych.
Bankowość internetowa jest stale rozwijana, ponieważ i w tej dziedzinie panuje dosyć dynamiczna konkurencja. W ofercie rozszerzonej pojawiają się np. możliwości dokonywania przelewów za granicę, przelewów do ZUS czy urzędów skarbowych, o wiele prostsze jest też zarządzanie zleceniami stałymi (ich odwoływanie i definiowanie nowych), a także odwoływanie przelewów jeszcze niezrealizowanych. Klienci mogą też dzięki łączności z bankiem składać wnioski o wydanie karty kredytowej lub debetowej oraz o kredyt.
Banki oferują również współpracę za pośrednictwem internetu z innymi programami finansowymi posiadanymi przez klientów, a nawet korzystanie z porad finansowych w ramach serwisu internetowego albo sprzedaż produktów innych firm, np. polis ubezpieczeniowych.
W sumie wszystko, co dotąd klient załatwiał przy okienku, zostało dziś przeniesione do sieci, a niebagatelną korzyścią jest fakt, że dostęp do konta ma się praktycznie przez 24 godziny na dobę (z wyjątkiem ewentualnych przerw technicznych), bez konieczności stania w kolejce.

Bezpieczeństwo
Każdy bank ma indywidualny system zabezpieczeń. Są to hasła do logowania, dodatkowe numery czy hasła umożliwiające dokonywanie operacji, a także różne drobniejsze świadectwa mające upewniać klienta, że jego kontakt z bankiem jest bezpieczny. Obok znaku zamkniętej kłódki, który musi się pojawić na wybranej stronie podczas zakodowanej i bezpiecznej łączności z bankiem, stosuje się np. miniaturowe zdjęcie wybrane przez klienta, które także powinno się pojawić podczas każdego seansu łączności, zaświadczając, że wszystko w porządku. Niektóre banki stosują zabezpieczenie dokonywanych transakcji poprzez konieczność uwierzytelniania ich kodem, np. otrzymywanym SMS-em lub generowanym przez token.
W niektórych krajach karty mikroprocesorowe umożliwiają składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz autoryzację transakcji. Do wykorzystania w ten sposób kart z chipem potrzebny jest oczywiście dodatkowo odpowiedni czytnik kart. Tego typu usługi dostępne są w niektórych bankach w W. Brytanii i Szwecji.

W opracowaniu wykorzystano m.in. treści znajdujące się na portalu http://bankowoscinternetowa.republika.pl/ powstałym w ramach pracy magisterskiej w Zakładzie Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydanie: 2011, 45/2011

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część II
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy