Tag "Dionizy Tanalski"

Powrót na stronę główną
Opinie

Duch czasu i zamysł boży

Naczelni moraliści RP, czyli kapłani Kościoła rzymskokatolickiego, zwłaszcza biskupi, narzekają, że ulegamy łatwo duchowi czasu, szukamy życia łatwego, przyjemnego i bez zasad moralnych. Pragniemy szybko się wzbogacić, kierujemy się materializmem praktycznym, który moralistom owym wydaje się niekiedy groźniejszy od systemów totalitarnych. Wciąż także rośnie liczba małżeństw żyjących w sytuacji „nieprawidłowej”. Słowem, hołdujemy wzorcom życia sprzecznym z zamysłem bożym. Ta powierzchowna i demagogiczna frazeologia zdumiewa.

Opinie

Dlaczego biskupów oburza gender

Biskupi Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce przypominają kaprala, któremu wszystko odpowiednio się kojarzy. Im chyba kojarzy się podobnie, bo przekształcają swój Kościół w swoistą Miłosierną Strażnicę Płci i Seksu (MSPiS). Miłosierną, bo kapłani tego Kościoła wszystko robią miłosiernie. Biskupi zdają się mówić: jedna dziedzina jest zastrzeżona dla nas, mężczyzn: władza, dominacja, autorytet społeczny. Od tego kobietom wara! Czy nie lubią kobiet? Nie sądzę. Nie lubią tylko dążenia kobiet do społecznej autonomii i równości z mężczyznami – pisze filozof prof. Dionizy Tanalski.

Opinie

Państwo-Kościół. Prawo sobie, praktyka sobie

To prawda (choć niezupełnie), że Kościół katolicki działa zgodnie z prawem, problem dotyczy jednak nie tylko legalności jego działań, ale także – co nawet ważniejsze – charakteru i praktyki świeckości polskiego państwa. Konkordat niezupełnie rozdziela państwo i Kościół. Ponadto obok prawa jest też codzienna praktyka, która zasadę rozdziału często łamie. Gdy w 1996 r. rząd polski zaproponował Stolicy Apostolskiej dodanie do konkordatu wspólnej deklaracji, w odpowiedzi otrzymał zredagowany przez Watykan (!) projekt takiej deklaracji, którą miał tylko podpisać. Kodeks karny przewiduje grzywnę lub pozbawienie wolności do dwóch lat za obrazę uczuć religijnych. O ludziach wyznających światopogląd niereligijny można bezkarnie powiedzieć wszystko.

Opinie

Grzech przeciwników in vitro

Obecnie biskupi grożą karami za stosowanie techniki in vitro – za lat, powiedzmy, 20 będą chwalili lekarzy umożliwiających parom urodzenie człowieka poza naturalnym seksem Biblia mówi: “Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży

Opinie

Świeckie, czyli jakie?

Konstytucja i konkordat oraz niektóre inne przepisy nie są wolne od klerykalnych odchyleń Pytanie, czy państwo polskie może się wybić na świeckość, można potraktować jako retoryczne i retorycznie na nie odpowiedzieć: może. Zależy to tylko od odpowiedniego ustawodawstwa i jego bezwzględnego przestrzegania. Lecz właśnie

Opinie

Odpowiedzialność Kościoła

Kościół rzymskokatolicki wszczął kolejną wojnę przeciw postępowi w nauce i medycynie. Wojnę tę przegra, tak jak wiele wojen z ludzkim postępem. Lecz nim to nastąpi, spowoduje ona mnóstwo dramatów i bólu Kościół rzymskokatolicki specjalizuje się w konserwatywnej i uporczywej

Opinie

Ślepa Temida?

Stan wojenny, który skrzywdził wielu ludzi, zapobiegł możliwej krwawej wojnie – albo domowej, albo z “pomocą” sąsiadów Temida ma opaskę na oczach, aby nie ulegać oglądanym przypadkowym okolicznościom mogącym zmylić jej rozumowanie. Opaska ta nie oślepia jednak

Opinie

Trzy tezy w sprawie lewicy

Istnienie partii nie zależy od biologii, ale od mądrości ludzi – i młodych, i starych Lewica a liberalizm Liberalizm wywodzi się z antyfeudalnego i oświeceniowego protestu przeciw wzajemnemu zniewalaniu się ludzi. Choć ma więc już ponad 300 lat, ciągle jest przedmiotem