Tag "Roman Wojciechowski"

Powrót na stronę główną
Wywiady

Prawo przed wiarą – rozmowa z dr n. med. Grzegorzem Południewskim

Konflikt sumienia zaczyna być sprzeczny z interesem pacjenta Dr n. med. Grzegorz Południewski – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa Pod „Deklaracją wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej” podpisało się 3 tys. lekarzy

Wywiady

Kuratorzy do bicia – rozmowa z prof. Markiem Konopczyńskim

System resocjalizacji działa tylko pozornie. Na tej hipokryzji zależy wszystkim, łącznie ze skazanymi Prof. Marek Konopczyński – członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, redaktor naczelny „Resocjalizacji Polskiej”, autor wielu

Wywiady

Korupcja niszczy państwo – rozmowa z Aleksandrą Kobylińską

Trzy czwarte Europejczyków uważa korupcję w swoim kraju za powszechny problem Aleksandra Kobylińska – socjolog i prawnik, w Instytucie Spraw Publicznych zajmuje się przejrzystością życia publicznego. Korupcja jest w naszym kraju powszechna – tak uważa aż

Kraj

Na imię mam łapówka

Koncern HP Polska wręczał dyrektorowi technologii informatycznych i komunikacyjnych Komendy Głównej Policji torby wypełnione setkami tysięcy dolarów w gotówce, zaopatrywał go w komputery, laptopy i urządzenia mobilne, zabrał na wycieczkę do Las Vegas. W sumie na działania korupcyjne przeznaczył ponad 600 tys. dol. Infoafera uważana jest za największą aferę korupcyjną w historii Polski. W grę mogą wchodzić wielomilionowe łapówki, od 2011 r. zatrzymano kilkadziesiąt osób, postawiono kilkadziesiąt zarzutów. Wiele wskazuje, że to tylko wierzchołek korupcyjnej góry lodowej. Instytucje europejskie szacują, że korupcja może dotyczyć nawet 23% zamówień publicznych w Polsce. – W Polsce mamy dość wysoki poziom akceptacji dla tzw. dowodów wdzięczności – wyjaśnia Aleksandra Kobylińska, socjolog z Instytutu Spraw Publicznych. – Rząd na kilka lat odpuścił sobie walkę z korupcją i bardzo długo nie mogliśmy się doczekać strategii antykorupcyjnej. Wciąż brakuje klarownych i spójnych zasad, co sprzyja aferom korupcyjnym.

Kraj

Szkoły lansu i balansu

Uczelnie udają, że kształcą, studenci udają, że się uczą, a instytucje państwowe i urzędy sprawiają wrażenie, że kontrolują poziom nauczania. Grą pozorów można nazwać sytuację, jaka panuje w wielu polskich szkołach wyższych, wśród których prym wiodą różnej maści prywatne akademie, wszechnice itp. Skoro najlepsze polskie uniwersytety: Jagielloński i Warszawski, lądują w końcówce Listy Szanghajskiej, to jaki dystans dzieli od światowego poziomu inne uczelnie? Trzeba szczerze przyznać, że gdyby nie było popytu na byle jakie dyplomy, nie byłoby ich podaży. – Młodzi ludzie nie są oszukiwani przez słabe uczelnie. Poszli na te „studia” z pełną świadomością, że oferta dydaktyczna jest marna, ale dostaną dyplom za relatywnie marne czesne – mówi prof. Marek Rocki, przewodniczacy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I zapowiada: – Pracodawcy zaczną zwracać uwagę na to, z jakiej uczelni pochodzi dyplom i jakie kompetencje mają osoby, które go zdobyły.

Kraj

Wiedza jak towar – rozmowa z prof. Markiem Rockim

Trzeba szczerze przyznać, że gdyby nie było popytu na byle jakie dyplomy, nie byłoby ich podaży. – Młodzi ludzie nie są oszukiwani przez słabe uczelnie. Poszli na te „studia” z pełną świadomością, że oferta dydaktyczna jest marna, ale dostaną dyplom za relatywnie marne czesne – mówi prof. Marek Rocki, przewodniczacy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I zapowiada: – Pracodawcy zaczną zwracać uwagę na to, z jakiej uczelni pochodzi dyplom i jakie kompetencje mają osoby, które go zdobyły.

Kraj

Odlot bez recepty

Statystyka nie pozostawia najmniejszych złudzeń: ponad 750 tys. uczniów próbowało narkotyków, 400 tys. odurzało się lekami. Ponad 28% ankietowanych nauczycieli przyznaje, że w ich szkołach jest problem zażywania narkotyków przez uczniów, a w prawie jednej trzeciej szkół miały miejsce incydenty związane z narkotykami i konieczne było wezwanie rodziców oraz policji. – Acard, sudafed, acodin, tantum rosa – tym odurzają się dzieciaki – mówi Adam Nyk, specjalista terapii uzależnień i pracownik Monaru. Jego zdaniem do wzrostu narkomanii wśród młodzieży znacznie przyczyniły się gimnazja. – Powołanie gimnazjów obniżyło o trzy lata wiek inicjacji narkotycznej. To fikcja, że w szkole nie ma narkotyków ani innych używek. Poważną debatę na temat narkomanii zepchnięto na margines, a w ślad za tym także poważne działania – zauważa.

Wywiady

Odurzone gimnazja

Powołanie gimnazjów obniżyło o trzy lata wiek inicjacji narkotycznej Adam Nyk – specjalista terapii uzależnień, kierownik Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Warszawie. Kontakt: www.poradnia-monar.pl. Rano wstaję, robię dwie kawy i rozpuszczam

Wywiady

Zdrada elit – rozmowa z prof. Piotrem Glińskim

Po 1989 r. jedną z pierwszych decyzji nowej władzy było rozwiązanie komitetów obywatelskich. Politykę zaczęto robić w gabinetach Prof. Piotr Gliński – ur. w 1954 r. w Warszawie jest socjologiem i ekologiem. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Napisał

Kraj

Kobiecy punkt widzenia – rozmowa z dr Justyną Holka-Pokorską

Ideał kobiety i związane z nim oczekiwania mężczyzn sięgają o wiele dalej niż odpowiednie proporcje ciała Czy kobiety mają wyobrażenie, jaki ideał kobiecości pociąga mężczyzn? – Trzeba by zacząć od definicji kobiecości… Zacznijmy więc od wizerunku. – Gdy odnosimy