Tag "Ryszard Szarfenberg"

Powrót na stronę główną
Wywiady

500+ zmieniło myślenie

Pracująca samotna matka z dzieckiem najmniej korzysta z systemu wsparcia finansowego państwa

Aktualne Pytanie Tygodnia

Jaka opcja polityczna ma najsilniejsze zaplecze intelektualne?

Jaka opcja polityczna ma najsilniejsze zaplecze intelektualne?

Wywiady

Trochę łatwiej z 500+

Po uwzględnieniu programu 500+ liczba osób zagrożonych ubóstwem zmniejsza się o 1,5 mln, w tym 900 tys. dzieci