Wirtualna Politechnika

Wirtualna Politechnika

Studenci siedmiu uczelni technicznych będą mogli zdobywać wiedzę na odległość

Siedem państwowych uczelni technicznych podpisało umowę o współpracy, której celem jest rozwój systemu kształcenia na poziomie wyższym z wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych. Uczelniami tymi są Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa oraz politechniki: Białostocka, Gdańska, Krakowska, Poznańska, Warszawska i Wrocławska.

Uczelnia bez sal i rektora

Wirtualna Politechnika nie jest odrębną ani samodzielną szkołą wyższą, lecz nowoczesną formą kształcenia, z której będą korzystać studenci tych siedmiu uczelni, formalnie przypisani do swoich wydziałów w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu czy Białymstoku. Dzięki łączom internetowym i innym multimedialnym technikom będą mogli zdobywać wiedzę na odległość. Wirtualna Politechnika zapewnia również dostęp do wiedzy tym, którzy nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w sformalizowanym trybie studiowania, pragną natomiast poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wybranej dziedzinie nauk technicznych. Nawet amatorzy i zwykli hobbyści będą mogli skorzystać (po opłaceniu kosztów) z zajęć i innych form kształcenia Wirtualnej Politechniki.
Wirtualna Politechnika na razie będzie korzystać z już istniejących form kształcenia wypracowanych na Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach technicznych. Np. na Politechnice Gdańskiej stworzono specjalny internetowy program kształcenia wyrównawczego pozwalający absolwentom szkół średnich nadrobić zaległości z przedmiotów ścisłych. Zaawansowane są też próby zbudowania internetowej biblioteki, która służyłaby studentom politechniki.

OKNO już otwarte w Warszawie

W chwili obecnej najbliższa stworzenia Wirtualnej Politechniki jest Politechnika Warszawska, gdzie od trzech lat istnieje Ośrodek Kształcenia na Odległość, w skrócie OKNO-PW. Opracował on i wydał kilkanaście podręczników multimedialnych na CD z zakresu przedmiotów podstawowych, matematyki i fizyki, z przedmiotów informatycznych i podstaw elektroniki oraz przedmiotów ekonomiczno-społecznych, a także przewodników pomocnych podczas zjazdów studentów w celu zaliczenia zajęć laboratoryjnych. Na bazie ośrodka odbywa się już kształcenie na trzech wydziałach: Mechatroniki, Elektrycznym oraz Elektroniki i Technik Informatycznych, w systemie zaocznym. W tej chwili ok. 300 studentów pobierających nauki na odległość przechodzi na trzeci rok i może wybrać następujące specjalności: inżynierię biomedyczną, inżynierię komputerową, informatykę przemysłową, mechatronikę i techniki multimedialne. Opłata za rok nauki wynosi 3,6 tys. zł. W cenie tej zawarte są również koszty podręczników na CD. Jeśli ktoś pragnie poszerzyć wiedzę w zakresie jednego przedmiotu, płaci 500-600 zł rocznie.
Studiowanie na odległość nie wymaga wynajmowania stancji ani mieszkania w akademiku, można też dość elastycznie kształtować sobie czas studiowania, np. jeden rok przerabiać w dwa lata, jednak zdobycie normalnego dyplomu Politechniki Warszawskiej nie może się obyć bez tradycyjnych kontaktów student-nauczyciel. Bez ćwiczeń, laboratoriów, projektów i doświadczeń wykonywanych w normalnych uczelnianych pracowniach podczas okresowych sesji w Warszawie nie stworzy się dobrego inżyniera ani magistra. Jak powiedział kierownik Ośrodka Kształcenia na Odległość, prof. Bogdan Galwas, być może za jakiś czas nawet doświadczenia laboratoryjne, a także egzaminy i zaliczenia będą organizowane przez Internet, ale to na razie projekty.

Propozycja dla studentów z zagranicy

Główne zamierzenia Wirtualnej Politechniki, takie jak utworzenie Wirtualnej Przestrzeni Kształcenia Przez Internet, Wirtualnych Laboratoriów i Pracowni Projektowych itd. pozostają jeszcze w sferze przygotowania koncepcji. Sygnatariusze międzyuczelnianego porozumienia pragnęliby, aby wirtualne kształcenie było nie tylko “atrakcyjną nowalijką”, ciekawostką na kilku kierunkach zaocznych, lecz obejmowało także studentów stacjonarnych, podyplomowych, wieczorowych – po prostu wszystkich chętnych. Planuje się też wprowadzenie Wirtualnej Politechniki do Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, korzystanie w większym stopniu z zagranicznych źródeł, specjalistów i doświadczeń, a także proponowanie studiów w tej formule studentom w innych krajach. Aby jednak te wszystkie zamierzenia stały się realne, muszą znaleźć wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komitetu Badań Naukowych. Bez państwowych pieniędzy Wirtualna Politechnika pozostanie bytem papierowym, nawet nie wirtualnym.

Wydanie: 10/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy