Wygrywamy wiele przetargów

Wygrywamy wiele przetargów

Propozycje firmy skupiają się na odzysku surowców wtórnych i energii

Rozmowa z Januszem Ostapiukiem, dyrektorem generalnym EKOLOG HOLDING SA

– Jakie były początki EKOLOGA?
– Historia EKOLOGA zaczęła się w 1983 r. Wtedy to inż. Krzysztof Horodecki założył swoją kilkuosobową firmę o nazwie “Ekolog”, która zajmowała się wykonywaniem projektów z dziedziny ochrony środowiska. Początkom działalności przedsiębiorstwa towarzyszyło poszukiwanie własnego miejsca na rynku, nauka technologii, zarządzania, budowy struktur organizacyjnych. Czerpaliśmy wiedzę ze współpracy z zagranicznymi firmami oraz instytucjami naukowymi i finansowymi. Kadrę firmy dobieraliśmy w oparciu o kryterium osobowości, wysokich kwalifikacji i pasji w działaniu. Kilkuosobowa firma – pionier w latach 80. w branży ekologii – szybko zdobywała doświadczenie i uznanie klientów. Początkowo zakres działalności przedsiębiorstwa obejmował wyłącznie prace projektowo-realizacyjne dotyczące małych, komunalnych obiektów ochrony środowiska, jednak systematyczne poszerzanie oferty usług prowadziło do tworzenia stałych, samodzielnych przedstawicielstw firmy w wielu miastach Polski.
Dzisiejszy EKOLOG to interdyscyplinarna grupa 16 przedsiębiorstw konsultingowo-projektowych i inżynierskich, zlokalizowanych na terenie całego kraju, zatrudniająca ponad 700 osób i osiągająca roczny przychód na poziomie 40 mln dol.

– Czym EKOLOG może się dziś poszczycić?
– Kilkanaście lat aktywności to dorobek ponad 300 zrealizowanych projektów. Niejednokrotnie były to przedsięwzięcia pionierskie i niestandardowe.
Kilka lat temu nawiązaliśmy kontakt z holenderską firmą Grontmij – liderem na skalę europejską w branży ochrony środowiska i infrastruktury. Zdecydowaliśmy się na połączenie sił, doświadczenia i kapitału. Dorobek obu firm umożliwia prowadzenie szeregu inwestycji w kraju i za granicą oraz dalszy rozwój EKOLOGA.
Siedzibą zarządu grupy jest Piła, natomiast firmy, w których holding ma swoje udziały, rozlokowane są głównie w części północno-zachodniej Polski. W Warszawie również utworzyliśmy jedną firmę, a w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie mieszczą się warszawskie biura holdingu. Siedziby poszczególnych spółek znajdują się w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Sulechowie, Ostrowie Wlkp., Wrocławiu, Łodzi, Warszawie.

– Jaka jest podstawowa dziedzina aktywności EKOLOGA?
– Dorobek firmy stanowią przede wszystkim inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej. Należą do nich między innymi oczyszczalnie ścieków komunalnych dla takich miast, jak: Toruń, Piła, Zielona Góra, Zgierz, Kętrzyn, Nowa Sól, Darłowo, czy Leszno. Równie zdecydowanie uczestniczymy w projektowaniu i budowaniu malutkich, kilkumetrowych oczyszczalni ścieków, które mogą służyć kilku domkom jednorodzinnym, jak też bardzo dużych oczyszczalni. Największą oczyszczalnię o wydajności 90 tys. m sześc. na dobę postawiliśmy w Toruniu.
Obok aktywności w dziedzinie ekologii EKOLOG angażuje się w realizację projektów infrastrukturalnych. W ciągu kilku ubiegłych lat firma zrealizowała kilkanaście przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym m.in. zakłady przemysłowe, hale sportowe, szkoły, hotele, obiekty biurowe i mieszkalne. Chlubą EKOLOGA HOLDING SA jest nowoczesne Centrum Jeździecko-Tenisowe, malowniczo położone w Sypniewie nad Jeziorem Margonińskim.
Potwierdzeniem prawidłowości oraz innowacyjności stosowanych przez EKOLOGA rozwiązań jest prestiżowy tytuł Lidera Polskiej Ekologii, przyznany przez ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w 1997 r.

– Jaki jest wpływ waszych projektów na jakość naszego życia?
– Zagadnieniem nabierającym coraz większego znaczenia są inwestycje pozwalające na podniesienie jakości wody pitnej oraz powtórne wykorzystanie wody przemysłowej. Firma, bazując na długoletnim doświadczeniu partnera holenderskiego, oferuje szerokie możliwości uzyskiwania wody pitnej z wód powierzchniowych i ujęć podziemnych oraz zaawansowane technologie, pozwalające na uzdatnienie wody pochodzącej z wielu gałęzi przemysłu.
Kolejnym istotnym sektorem działalności EKOLOG HOLDING SA jest nowoczesna gospodarka odpadami, zarówno komunalnymi, jak i przemysłowymi. Domeną przedsiębiorstwa jest budowa regionalnych zakładów unieszkodliwiania, logistycznie powiązanych z selektywną zbiórką i nowoczesnym systemem transportu. Propozycje firmy skupiają się na odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii, dzięki inwestycjom w instalacje do odzysku surowców i pozyskania paliwa alternatywnego.

– Czy realizujecie instalacje oczyszczalni według własnych projektów, czy też kupujecie technologie innych firm?
– Mamy zespoły bardzo dobrych technologów, specjalizujących się w urządzeniach gospodarki wodno-ściekowej. Nasze biura projektów wchodzące w skład grupy, tj. “Ekolog Systems” w Poznaniu, “Ekoklar” w Pile i “Intereko” w Łodzi, zajmują się projektowaniem takich obiektów i one właśnie skupiają specjalistów bardzo wysokiej klasy. Nie musimy zatem kupować technologii i licencji, ale sami przygotowujemy nowe projekty zgodnie z aktualną wiedzą i tendencjami panującymi w branży. Są to bardzo nowoczesne oczyszczalnie, na przyzwoitym poziomie technicznym. Nasze urządzenia są relatywnie tanie w budowie i eksploatacji, cechuje je niska energochłonność, są niezawodne i lubiane przez użytkowników. Dzięki temu wygrywamy wiele przetargów. Jesteśmy właścicielem jednej technologii na zblokowane oczyszczanie ścieków. Powstał na bazie tego projektu typoszereg oczyszczalni “ELA” (nazwa została wzięta od imienia żony p. Krzysztofa Horodeckiego) od wydajności 5-6 m sześc. do 1000 m sześc. Oczyszczalnie te produkowane są przez jedną z naszych spółek o nazwie EKOKLAR.

– Czy produktami EKOLOGA interesują się tylko polscy odbiorcy, czy myślicie także o eksporcie urządzeń służących ochronie środowiska?
– Umacnianiu pozycji EKOLOGA w kraju towarzyszą poszukiwania nowych rynków za granicą. Strategiczne obszary zainteresowania firmy stanowią kraje azjatyckie, a w szczególności Chiny i Malezja, w których – jak mówi Krzysztof Horodecki, założyciel i prezes firmy – stan ochrony środowiska przypomina sytuację w naszym kraju z lat 70. W Chinach od dłuższego czasu staramy się o miejsce na rynku, stajemy do walki w przetargach na kompleksowe rozwiązania ekologiczne. Wygraliśmy też przetarg na dostawy pewnych urządzeń do oczyszczalni w Egipcie.
Kontakty partnerskie z firmami zachodnimi sięgają jeszcze przełomu lat 80./90., kiedy to jako jedno z nielicznych wówczas przedsiębiorstw EKOLOG pełnił rolę lokalnego partnera konsultantów amerykańskich Post Buckley, SHUH & JERNINGEN Co. do realizacji prestiżowych projektów z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi dla aglomeracji warszawskiej, krakowskiej, łódzkiej oraz Huty Katowice w ramach US Trade & Development Programme. Lata 90. to wiele realizacji projektów PHARE przy udziale firm zachodnioeuropejskich zarówno w sferze projektowania – np. oczyszczalni ścieków w Świnoujściu z DORSCH Consult – Niemcy, prywatyzacji – np. transformacja kapitałowa zakładów gospodarki wodnej i odpadowej w Pile i Płocku z Bain & Co. – Francja, regionalnych opracowań studialnych – np. Masterplan Dorzecza Warty
z ORGANISATION Et. ENVIRONMENT – Francja, czy programów szkoleniowych, jak Wzmocnienie Instytucjonalne Zarządzania Systemami Wodnymi na Górnym Śląsku z COWI CONSULT – Dania i UTRECHT UNIWERSITY – Holandia.

Wydanie: 47/2000

Kategorie: Wywiady

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy