Archiwum

Powrót na stronę główną
Sport

Mięczak w roli twardziela

Mistrzostwem świata było uczynienie z Gołoty kandydata do miana championa Nie lubi boksu, dzięki któremu unik­ną kary, zarobił pieniądze, o jakich wcześniej mógł tylko marzyć, stał się idolem i osobą przeklętą, zyskał miano bohatera i tchórza, a teraz przymierzany

Bronisław Łagowski Felietony

W złym humorze

BEZ UPRZEDZEŃ Propaganda obozu rządzącego straszy społeczeństwo, powtarzając ciągle: “Polska za rok może stać się krajem monopolu polityczne­go, wszystkie instytucje państwa zdominowane będą przez SLD”. Gdyby tak rzeczywiście się stało, byłoby to spełnienie postulatu powszech­nie szanowanego

Felietony

Syndrom Gołoty

KUCHNIA POLSKA Jedyną osobą w Polsce, która absolutnie nie ulega syndromowi Gołoty, jest Marian Krzaklewski: tamtego sekundanci błagali, aby walczył, a on rwie się do bitki.   Dziwny przebieg pojedynku bokserskiego Tyson-Gołota część moich znajomych skłonna

Kraj

Notes dyplomatyczny

“Raczej niski, z małym brzusz­kiem i brodaty, odbiega od przecięt­nych wyobrażeń o klasycznym kanonie piękna” – tak o Pawle Dobrowolskim, do niedawna rzeczniku MSZ, a teraz ambasadorze w Kanadzie napisał dziennik “Życie”. “Życie” chciało być dla Dobrowolskiego miłe, ale w tej sympatii

Felietony

Poszukiwany, poszukiwana

A może od razu dać ogłoszenie co gazety? “Średnio młodego, przystojnego, nieskorumpowanego, bogobojnego, religijnego, ale nie do prze­sady, niekłótliwego, moralnego, ewentualnie inteli­gentnego potrzeba na przywódcę polskiej prawicy od zaraz”. Można jeszcze zaoszczędzić na ogłoszeniu, po­czekać. A nuż się uda?

Opinie

Ile jest dróg do zbawienia?

Kościół pokonawszy “imperium zła”, musi podjąć krucjatę przeciwko demokratycznej, liberalnej “cywilizacji śmierci”   Ogłoszona 5 września br. deklaracja Dominus Iesus wzbudziła kontro­wersje stwierdzeniem, że byłoby sprzeczne z wiarą katolicką postrzega­nie Kościoła jako jednej z dróg

Felietony

O stanie sędziowskim

ZAPISKI POLITYCZNE Zachowanie się na rozprawach sędziego Nizieńskiego i jego fałszywa rola wskazują dobitnie na prawdziwy radziecki rodowód prawa. Należy je uchylić możliwie szybko. Gdy krótko po wygranych po raz pierwszy wyborach prezy­denckich Aleksander Kwaśniewski zaproponował

Kraj

Oko na UOP

Wywiad skarbowy nie jest nastawiony na zwalczanie patologii i jej mechanizmów, a na szukanie “haków” na ludzi Po ostrym crescendo przy okazji lu­stracji Aleksandra Kwaśniewskiego UOP nagle zamilkł. Jakby się przycza­ił. To chyba dobre określenie – “przy­czaił się”.

Wywiady

Nie chcę być kierownikiem basenu pod koniec sezonu

Paweł Łączkowski (PPChD) Dlaczego Marian Krzaklewski powinien ustąpić z funkcji szefa AWS? – Należy przede wszystkim postawić pytanie, czy przewodniczący Krza­klewski jest w stanie się zreformować. Jeśli tak, to być może jego odejście nie byłoby

Wywiady

Nie wierzę w uczciwe intencje tych panów

Andrzej Szkaradek (RS AWS) Dlaczego Marian Krzaklewski powinien zostać na stanowisku szefa AWS? – Przede wszystkim ci, którzy teraz żądają ustąpienia Krzaklewskiego, po­winni się zastanowić, kim by byli i gdzie by byli, gdyby nie on. Na pew­no nie byłoby