Wpisy od Jan Woleński

Powrót na stronę główną
Aktualne Od czytelników

Podejdźmy racjonalnie do II tury

Znany filozof i publicysta o aktualnej sytuacji politycznej

Opinie

Diabeł tkwi w szczegółach

Coraz więcej przedstawicieli środowiska akademickiego uważa, że konsekwencje tzw. Konstytucji dla Nauki już są negatywne, a jej wdrażanie jeszcze je spotęguje

Opinie

Przeciw klerykalizacji Polski

17 października w „Gazecie Wyborczej” został ogłoszony apel przeciw klerykalizacji kraju skierowany do władz RP. Wystosowała go grupa naukowców, m.in. profesorowie: Ewa Łętowska, Stanisław Obirek, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski, Henryk Samsonowicz, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Walicki oraz autor tekstu, Jan Woleński. Lewica apel poparła, prawicę on oburzył, a rządząca koalicja jest zadowolona z obecnego stanu. Niektórzy oponenci wskazali, że apel nie zawiera przykładów ilustrujących oceny. Oto więc fakty, które zdarzyły się już po ogłoszeniu apelu: publiczna wypowiedź o. Rydzyka, że jako katolika nie obowiązuje go przestrzeganie prawa polskiego, represje wobec nauczycielki, która zdjęła krzyż wiszący w szkole, represje wobec pracującej w szkole katechetki za to, że zaszła w ciążę, żyjąc w konkubinacie, doniesienia o ciągłych kłopotach z organizacją lekcji etyki w szkołach, obowiązkowy udział uczniów w mszy ku czci patrona jednej ze szkół, niezapowiedziana wizytacja katechety na lekcji filozofii w jednym z liceów czy ekspozycja drastycznych zdjęć zakrwawionych płodów ludzkich w pobliżu szkoły podstawowej w Gdyni.

Opinie

Klauzula sumienia musi działać w ramach prawa

– Sygnatariusze „Deklaracji wiary” są obywatelami państwa polskiego i muszą przestrzegać jego zasad. Urzędnik publiczny powinien dawać rękojmię stosowania prawa stanowionego, a nie prawa bożego. Jeśli „Deklarację” rozumieć dosłownie, to uznanie ciała ludzkiego za nietykalne rodzi absurdalne konsekwencje – pisze prof. dr hab. Jan Woleński, filozof i prawnik. – „Deklaracja wiary” wychodzi poza standardy medyczne. Lekarz musi podejmować decyzje racjonalnie, opierając się na wiedzy, jakiej dostarcza mu nauka – podkreśla dr Grzegorz Południewski, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa. I dodaje: – Pacjentka, przychodząc do gabinetu, nie może się zastanawiać, jakie przekonania religijne ma lekarz. NFZ płaci lekarzowi za profesjonalizm, a nie za chronienie sumienia i przekonań religijnych. Również izby lekarskie nie są odpowiedzialne tylko za to, żeby lekarzom było dobrze na świecie.

Opinie

KTO PYTA…

Referendum w sprawie służby zdrowia, czyli… Pan Prezydent zbyt rychło uwierzył, że kto pyta, nie błądzi. Postanowił sprokurować referendum w sprawie służby zdrowia z takim oto pytaniem: (X) „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na komercjalizację placówek służby