Wpisy od Witold Lenart

Powrót na stronę główną
Ekologia

Zielone sumienia

Dla przyrody najgroźniejsza jest głupota Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, niemal każda działalność człowieka przechodzi przez mniej lub bardziej dokładne sito ekologicznej weryfikacji. Ocenami objęte są strategie i programy, plany przestrzennego zagospodarowania,

Ekologia

Unia nas popędzi

Prawo o ochronie środowiska mamy dobre, ale jego wdrażanie idzie bardzo opornie Czego chce od nas Unia Europejska w dziedzinie ochrony środowiska? A może my też czegoś chcemy od Unii w tej dziedzinie? Czy można odpowiedź na te pytania sprowadzić

Ekologia

Przyszedłem, zobaczyłem, naśmieciłem

Na jedno wydanie popularnej wielonakładowej gazety potrzeba parę tysięcy drzew Produkcja odpadów nie ustaje. Codziennie każdy z nas wyrzuca kilogram śmieci. Trafiają one do ziemi, bezpowrotnie zabierając przestrzeń. Powinno to nas kosztować. Choćby tyle, ile

Ekologia

Siła (z) wody

Dzięki małym elektrowniom wodnym oszczędza się setki ton węgla Polska należy do wyjątkowo zaniedbanych w dziedzinie racjonalnego wykorzystania wód, w tym płynących. Chodzi tu o ich retencjonowanie, produkcję energii, zaopatrzenie w wodę, hodowlę ryb, utrzymywanie

Ekologia

Skarby tylko dla wybranych

Jedna czwarta ludzkości nie ma bez dostępu do podstawowych dóbr, jakimi są żywność, schronienie i okrycie Zasoby środowiska nie są atrybutem przyrody. Jest ona systemem doskonale sprawnym, zawiera zamknięte obiegi materii i energii, nie wyczerpuje ich, ale nieustannie

Ekologia

Kula ziemska dla Polaków

Inspiracją dla edukacji środowiskowej mogą być zarówno tradycje narodowe, kulturowe, jak i codzienne doświadczenia Już ponad ćwierć wieku minęło od Światowej Konferencji Sztokholmskiej. Prawie dziesięć lat temu odbył się słynny Szczyt Ziemi

Ekologia

Bez lania wody

Deszczu w Polsce nikt nie lubi. W krajach o suchym klimacie myśli się inaczej Pędzące zmiany cywilizacyjne na prawie całej Ziemi każą inaczej patrzeć przeciętnemu człowiekowi na zasoby przyrody. Patrzeć z pozycji uważnego hodowcy, a nie myśliwego. Pobierać, ile

Ekologia

Konsultować, negocjować, budować

Inwestorzy nie mogą lekceważyć protestów i uwag obrońców środowiska Ochrona środowiska rozumiana jako sfera działalności społecznej jest skuteczna wtedy, gdy podejmowane działania mogą uzyskać pełną akceptację. Oznacza to wypracowywanie decyzji niosących skutki materialne lub

Ekologia

Ekologia i “Przegląd”

Zielony bank informacji Po wiadomości na temat stanu środowiska zgłosić się może każdy Rozmowa z Bogumiłą Rykaczewską-Wiorogórską, dyrektorem Centrum Informacji o Środowisku – W Polsce prawo do informacji gwarantuje Konstytucja, obowiązuje też ustawa o dostępie do informacji o środowisku.

Ekologia

Sterowanie ekologią

Nie trzeba zarządzać rzeką, by płynęła, ale bez kontroli nie można chronić przyrody Nie napiszemy tu o gęstwinie przepisów krajowych już bardzo podobnych do stosowanych w Unii Europejskiej, nie przedstawimy nudnej przecież struktury służb ochrony środowiska w Polsce, wreszcie nie odwołamy się