Bronisław Łagowski

Powrót na stronę główną
Bronisław Łagowski Felietony

Niech prawica myśli prawicowo

BEZ UPRZEDZEŃ  Profesor Wojciech Roszkowski należy do elity intelektualistów obozu zwanego prawicowym. Książka “Polska pod rządami PZPR” (pod redakcją Mieczysława F. Rakowskiego) nie może mu się podobać nie tylko z powodu przypuszczalnych błędów, jakie w niej znajduje, ale także

Bronisław Łagowski Felietony

Skłonności dyktatorskie

BEZ UPRZEDZEŃ  Odbieranie mediów Gusińskiemu i przejmowanie ich przez państwowy Gazprom oglądamy przez stereotyp, który nie tylko mocno tkwi w naszych głowach, ale odpowiada również historycznym realiom Rosji. Walka despotycznej władzy z wolnością słowa niewątpliwie charakteryzowała historię tego kraju.

Bronisław Łagowski Felietony

Wielka księga i wielkie nieszczęście

BEZ UPRZEDZEŃ  W wywiadzie dla “Polityki” (nr 14) prof. Leon Kieres, prezes IPN, powiedział: “Przyszła do mnie (…) pani Ewa Siemaszko, współautorka pracy “Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945” z prośbą o pomoc, gdyż kilka instytucji

Bronisław Łagowski Felietony

Zaplątani w słowa

BEZ UPRZEDZEŃ  Jednocześnie z odsłanianiem masakr Żydów w miasteczkach diecezji łomżyńskiej w 1941 r. trwa demaskowanie działaczy politycznych, którzy wypowiadali się w 1968 r. przeciw “syjonizmowi”. Stanisław Ciosek został obwiniony za współautorstwo oświadczenia potępiającego “światowe siły syjonizmu i imperializmu”. Tak się

Bronisław Łagowski Felietony

Nie trzeba głośno mówić?

BEZ UPRZEDZEŃ  W sporze na temat WiN najosobliwszy wydał mi się głos młodego publicysty, domagającego się od Mieczysława Rakowskiego, aby okazał wdzięczność tej organizacji, która walczyła o wolność również dla niego. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że nawet skądinąd

Bronisław Łagowski Felietony

Polityka i kara

BEZ UPRZEDZEŃ  Leszek Miller, pytany w telewizji, czy podtrzymuje swoje dawne poglądy na temat kary śmierci odpowiedział, że przekonań nie zmienił, ale obecnie jest to kwestia politycznie bezprzedmiotowa, ponieważ Polska, starając się o przyjęcie do Unii Europejskiej, musi przystosować się

Bronisław Łagowski Felietony

Wojna i pokój

BEZ UPRZEDZEŃ  Przeciwnicy kary śmierci podzielili się na dwie frakcje. Jedni, relatywiści, są przeciw karze śmierci podczas pokoju, drudzy, absolutyści, domagają się zniesienia jej również w czasie wojny. Wpływy drugiej frakcji wzrastają. Trybunał

Bronisław Łagowski Felietony

Priorytety tego rządu

BEZ UPRZEDZEŃ  Wypuszczani kiedyś z aresztów działacze “Solidarności” skarżyli się w prasie “drugiego obiegu” na szykany, jakie ich spotykały w miejscach odosobnienia. Mnie dziwiło, że do szczególnie złośliwych szykan zaliczali trzymanie ich w celach razem z “prywaciarzami”. Inaczej

Bronisław Łagowski Felietony

Rosja prozachodnia

BEZ UPRZEDZEŃ  Byłem w Moskwie w roku 1975 i doznałem wrażenia, że miasto zasiedlone jest głównie przez mniejszości narodowe i dysydentów. Za bramą uniwersytetu zapytałem o coś przechodzącego studenta. Udzielił mi wyjaśnień więcej, niż mogłem zapamiętać i poinformował przy

Bronisław Łagowski Felietony

O wolności pracy

BEZ UPRZEDZEŃ  Pop swoje, czart swoje – mówi polsko-ruskie porzekadło. Przypomina się ono, gdy słyszymy odpowiedzi rządu na powszechną krytykę zbytecznych, niedorzecznych lub w wykonaniu spartaczonych reform. Człowiek rządowy, poseł z konserwatywnego stronnictwa, Wojciech Arkuszewski,