Od czytelników

Powrót na stronę główną
Od czytelników

Listy

*Musimy poczuć się bezpiecznie Z uwagą i nadzieją przeczytałem w 39 numerze “Przeglądu” artykuł “W obronie własnej” i odpowiedzi na pytanie, czy polskie ustawodawstwo wystarczająco chroni prawo do obrony. Większość wypowiadających się twierdziła, że prawo mamy dobre,

Od czytelników

Listy

*Zła ustawa antynarkotykowa Klub Dialogu Politycznego im. Zofii Kuratowskiej zdecydowanie sprzeciwia się przyjętej przez parlament nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą posiadanie każdej ilości narkotyków uznane będzie za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności.

Od czytelników

Listy

*Popierając Krzaklewskiego, nadużyto symbolu AK W związku z informacjami prasowymi o oficjalnym poparciu, udzielonym w imieniu Światowego Związku Żołnierzy AK przez Zarząd Główny kandydaturze Mariana Krzaklewskiego na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej wyrażam niniejszym zdecydowany protest. My, żołnierze

Od czytelników

Listy

*Pistolet trzymam w biurku Z ciekawością przeczytałem wywiad w numerze 38/40 “Przeglądu” z dnia 18 września, przeprowadzony z ministrem sprawiedliwości, panem Lechem Kaczyńskim. Pan minister między innymi ubolewa, że 89% wyroków ferowanych jest z zawieszeniem, co

Od czytelników

Listy

*Koczownik szuka nazwiska Piszę w sprawie artykułu “Koczownik szuka nazwiska” (“Przegląd” z 7.08). Nieźle znam kulturę mongolską, a pracę doktorską pisałem na temat mongolskiego systemu pokrewieństwa. Nieprawdą jest, że Mongołowie kiedykolwiek używali nazwisk w rozumieniu jednakowego,

Od czytelników

Listy

*Polemika bez polemiki Na marginesie polemiki A.K. Wróblewskiego* z K.Z. Poznańskim autorem książki “Wielki przekręt. Klęska polskich reform”** Gdyby redaktor A.K. Wróblewski “polemizował” z posłem Niesiołowskim, nie wywołałoby to u czytelnika szoku, podobnie jak nie powinna wywołać szoku

Od czytelników

Listy

*Gdzie się podziały ideały “Solidarności”? Kiedy w latach 80. przez Polskę przeszła fala strajków i protestów przeciwko dotychczasowemu życiu, nikt się nie spodziewał, że ten swoisty bunt społeczny doprowadzi nie tylko do zrealizowania większości żądań, ale także przyczyni

Od czytelników

Listy

*Polska – Rosja: Życzenia i fakty Z prawdziwą przyjemnością czytuję felietony prof. Bronisława Łagowskiego, który zawsze w sposób racjonalny i obiektywny pisze o rzeczywistości. I tym razem autor trafił w dziesiątkę w felietonie w numerze 26 „Przeglądu” pt. „Życzenia i fakty”, kreśląc

Od czytelników

Listy

*Jak PKO BP zarabia na rekompensatach Jako emerytowana nauczycielka odebrałam kilka tygodni temu należną mi rekompensatę pomniejszoną o 0,5% prowizji pobranej przez PKO BANK POLSKI. Nie bez przyczyny wyartykułowałam ostatni człon nazwy banku, który wygrywając przetarg

Od czytelników

Listy

*Turniej jednego wiersza Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu ogłasza VIII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza “O Laur Plateranki”. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego,