Czy polska młodzież skręca na prawo?

Czy polska młodzież skręca na prawo?

Prof. Mirosława Grabowska,
socjolog, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej
W pewnych obszarach postaw i przekonań – tak, w innych nie. Np. poglądy dotyczące aborcji wyrażane przez młodzież są raczej zbliżone do prawicowych, ale już gdy chodzi o tzw. etykę seksualną, może być zupełnie inaczej. Ostatnio z pewnym zaskoczeniem przyjęto preferencje młodych wyborców dla Ruchu Palikota. Z pewnością młodzież jest populacją bardzo zróżnicowaną w sensie ideowym. W niektórych środowiskach poglądy młodych są bardziej radykalne, nawet skrajne, zarówno na lewo, jak i na prawo. W pokoleniach osób dojrzalszych poglądy bardziej się ucierają i nie ma takich ekstremów.

Sebastian Wierzbicki,
szef stołecznych struktur SLD, wice­przewodniczący Rady m.st. Warszawy
Ewidentnie tak. Dowodem na to są chociażby coraz popularniejsze tzw. niepodległościowe marsze i demonstracje. Dziś to już nie marginalne pochody kilkudziesięciu działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, ale liczące tysiące ludzi zgromadzenia, w których oprócz nacjonalistów – notabene również rosnących w siłę – udział biorą zwykli ludzie, w których obudziła się tęsknota za szacunkiem dla tradycji, autorytetów czy religii. Rozczarowanie rządami Platformy Obywatelskiej, po której młodzi wiele sobie obiecywali, brak pracy i perspektyw rozwoju sprawiają, że młodym – i nie tylko im – coraz częściej marzą się prawicowe rządy twardej ręki.

Dr Agnieszka Graff,
działaczka feministyczna, pisarka, tłumaczka
Podobno badania socjologiczne tak mówią, ale ja nie jestem w stanie tego potwierdzić na podstawie spotkań z dziesięciorgiem studentów, którzy przychodzą na moje zajęcia. Na podstawie takich wyrywkowych obserwacji, choć to nie jest reprezentatywna próba, powiedziałabym raczej, że młodzież skręca na lewo.

Waldemar Witkowski,
przewodniczący Unii Pracy
Inaczej to wygląda w deklaracjach, a inaczej w działaniu politycznym, czyli w decyzjach wyborczych młodzieży. Opinie młodych na tematy światopoglądowe i obyczajowe pokazują, że pewne sympatie mają lewicowy rodowód. Jest dążenie do poszerzenia swobód obywatelskich, wyzwolenia się spod kurateli Kościoła, brak potępienia dla palaczy marihuany itd. Jednak te sympatie nie są do końca uświadomione. Co z tego, że młodzi nie chcą się wyrzec wolności w sieci, kiedy nie chcą też uczestniczyć w wyborach, bo albo nie wierzą w sukces, albo ulegają trendowi zniechęcającemu do lewicy. Tymczasem młodzież prawicowa tłumnie uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach, a potem zmotywowana idzie do urn. Lewica nie potrafi do tego zachęcić, nie wie, jak przekonywać. Przecież np. walka o wyższe emerytury dla tzw. mundurowych jest dla młodych ludzi czymś zupełnie obcym, to hasła konserwatywne, bo tylko prawica może tak gorąco popierać przywileje policji i wojska. Lewicowość kojarzy się młodym z czymś zupełnie innym. – Czemu bronicie jakiegoś starego pomnika 2. Armii WP? – pytają niektórzy. – Niech to robi prawica. Młodzi nie chcą stać w rozkroku pomiędzy tradycją PRL-owską a swobodami obywatelskimi i obyczajowymi.

Stefan Zgliczyński,
redaktor naczelny „Le Monde Diplomatique”
Zgadzam się, a przekonanie to opieram przede wszystkim na badaniach opinii społecznej oraz danych o głosujących w wyborach. Młodzież między 17. a 24. rokiem życia popiera prawicę, a nawet skrajną prawicę, stąd choćby popularność na uczelniach Janusza Korwin-Mikkego. Z drugiej strony lewica jest mało aktywna wśród młodzieży, nie organizuje akcji solidarnościowych, takich jak protesty przeciwko wprowadzeniu odpłatności za drugi kierunek studiów. Aktywność organizacji młodzieży prawicowej, np. NZS, zdecydowanie przewyższa aktywność młodych lewicowców. Widać to podczas świąt narodowych. Najpierw są różne marsze i demonstracje, a potem poparcie dla kandydatów prawicowych w wyborach. Oczywiście lewica też działa, anarchiści i socjaliści demonstrują np. przeciwko wyrzucaniu mieszkańców z osiedli do kontenerów, ale działania lewicy są mniej efektowne.
Notowali Bronisław Tumiłowicz i Wiktor Raczkowski

Wydanie: 21/2013

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy