Czy zniesienie ocen z WF może zmniejszyć skalę zwalniania się z tych zajęć?

Czy zniesienie ocen z WF może zmniejszyć skalę zwalniania się z tych zajęć?

Marek Michalak,
rzecznik praw dziecka
Lekcje wychowania fizycznego powinny być dla dzieci i młodzieży zachętą do uprawiania sportu. Jestem przeciwnikiem likwidacji ocen z WF, ale też sprzeciwiam się ograniczeniu kryteriów oceniania do wyników czysto sportowych. Liczyć się powinno przede wszystkim zaangażowanie ucznia podczas zajęć. Dlatego już po raz kolejny wnioskowałem do ministra edukacji narodowej o praktyczną realizację przepisu, który mówi: „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć”. Tymczasem nadal dla wielu nauczycieli podstawą wystawiania oceny są sprawdziany kondycji oparte na tzw. tabelach. W odczuciu uczniów taki system oceniania prowadzi do dyskryminacji, zniechęca do uczestnictwa w zajęciach i powoduje drwiny rówieśników z mniej sprawnych fizycznie dzieci.

Irena Szewińska,
lekkoatletka, członkini MKOl
Nie stopnie są powodem zwolnień z lekcji. One pozwalają porównać zdolności i ocenić pracę. Potrzebna jest kampania uświadamiająca rodzicom, że dziecko powinno mieć okazję, by poćwiczyć.

Dariusz Przyklenk,
nauczyciel WF w Publicznym Gimnazjum w Wilczycach, w woj. dolnośląskim
Likwidacja ocen z WF przeczy istocie kształcenia ogólnego szkoły. Noty otrzymuje się za pracę, a ocena nie tylko dyscyplinuje, ale i motywuje. Duża grupa uczniów angażuje się w imprezy sportowe i zawody, by uzyskać oceny wyższe niż przeciętne. Likwidacja stopni pozbawi dzieci motywacji, a zajęcia – jakiegokolwiek prestiżu. Uczniowie będą jeszcze bardziej to wykorzystywać i przynosić więcej zwolnień od rodziców, co w gimnazjum stało się zmorą. Rodzice wystawiają już zwolnienia in blanco, co powoduje dezorganizację i przerywa proces kształcenia. Utracilibyśmy też wymierną formę sprawdzenia poziomu sprawności fizycznej, czyli prawidłowego rozwoju ciała młodego człowieka. Rodzice często przenoszą swoje dawne fobie związane z WF na dzieci, są nadopiekuńczy lub ulegają ich presji, bo właśnie w wieku gimnazjalnym dziewczynki zaczynają unikać aktywności ruchowej i wszelkiego zaangażowania. Pojawiają się też coraz liczniej przypadki nie tylko nadwagi, ale i otyłości, która zagraża zdrowiu dzieci. Ocena z WF jest zwykle bardzo łagodna i służy raczej do nagradzania, a nie karania.

Tomasz Majewski,
kulomiot, mistrz olimpijski z Pekinu i Londynu
Oczywiście nie, bo WF będzie traktowany jeszcze bardziej ulgowo. To byłby zły pomysł. Jeśli młodych ludzi nie będzie się nakłaniać czy nawet przymuszać, nie będą się przykładać do zajęć. Większe rygory i wymagania to jedyny sposób skłaniający dzieci do większego wysiłku.

Henryk Sytner,
dziennikarz radiowej Trójki, ekspert od krzewienia kultury fizycznej
Na dwoje babka wróżyła, bo ocena jest bodźcem dla wielu uczniów i ci nie będą zajęć lekceważyć. A dlaczego niektórzy uciekają z WF, choć te lekcje powinny być dla młodych atrakcyjne? Sprawa nie jest jednoznaczna.

Włodzimierz Szaranowicz,
dyrektor TVP Sport
Stopnie z WF, jak z każdego innego przedmiotu, są potrzebne, pozwalają też wyłonić talenty sportowe. Nie sądzę, aby ich zniesienie poprawiło jakoś frekwencję na zajęciach.

Tomasz Zimoch,
komentator sportowy PR
Sam zacząłem się zastanawiać – może to by spowodowało, że zwolnień z WF byłoby mniej? Jeśli jest jakiś sposób, by do tego doprowadzić, warto z niego skorzystać.

Dariusz Walentukiewicz,
nauczyciel WF w SP nr 258 w Warszawie
Problem zwolnień z WF się nasila, ale likwidacja ocen tego nie zmieni. Trzeba raczej edukować rodziców. W naszej szkole wprowadzono regulację, że zwolnić z WF mogą maksymalnie na tydzień. Do dłuższej przerwy potrzebne jest zwolnienie lekarskie. W podstawówce dzieci raczej garną się do zajęć ruchowych, niż ich unikają.

Wydanie: 40/2014

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy