Ile suwerena?

Ile suwerena?

Bardzo popularne ostatnio w naszym kraju określenie „suweren” oznacza – według Słownika Języka Polskiego PWN – niezależnego władcę, niepodlegającego niczyjej zwierzchności (w średniowieczu). W państwie opartym na systemie demokratycznym prawa suwerena przynależą narodowi (funkcjonuje zasada suwerenności ludu). Suweren to naród sprawujący niezależną władzę zwierzchnią.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ust. 1), w art. 4 stanowi, że władza zwierzchnia w państwie należy do Narodu, a Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Naród swoich przedstawicieli wybiera w wyborach. Kodeks wyborczy określa wybory ogólnopolskie: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego. Konstytucja w art. 10 określa ustrój RP, stanowiąc o władzy ustawodawczej Sejmu i Senatu oraz wykonawczej m.in. Prezydenta. Te organy władzy pochodzą z bezpośredniego, ogólnopolskiego wyboru Narodu, czyli suwerena. Oczywiście, wyniki wyborów bezpośrednich zależą od kilku różnorodnych czynników, m.in. zasad ordynacji wyborczej, liczby startujących komitetów wyborczych i kandydatów, frekwencji (!), liczby głosów ważnych oddanych w wyborach. Mając te uwarunkowania na uwadze przeanalizujmy, ile było suwerena w wyborach (całkowicie wolnych, a więc bez wyborów z 1989 r.) w III RP, czyli ile głosów uzyskali zwycięzcy poszczególnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Wybory Prezydenta RP

Tabela z wynikami głosowania

Wybory do Sejmu RP

Tabela z wynikami głosowania

Wybory do Senatu RP

Tabela z wynikami głosowania

Spośród wyborów ogólnopolskich odnotujmy jeszcze – jako ciekawostkę – wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Tabela z wynikami głosowania

Suweren może sprawować władzę także bezpośrednio – w formie referendum ogólnokrajowego. W III RP odbyło się pięć takich głosowań, choć nie wszystkie były wiążące.

Referenda

Tabela z wynikami głosowania

Analizę powyższego zestawienia pozostawiam indywidualnej refleksji. Nie odwołując się do matematyki przedstawiam jedynie tabelę, pokazującą kwestie, w których – w blisko 40-milionowym państwie – naród wypowiedział się w ponad 10-milionowej liczbie osób. To chyba uczciwa perspektywa postrzegania suwerena.

Tabela z wynikami głosowania

Wydanie:

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy