„Pokolenia” pamiętają

„Pokolenia” pamiętają

W dniu 17 lutego 2019 r. przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Olsztynie wraz z liczącą ponad 20 osób grupą kombatantów z Warszawy uczestniczył w oddaniu hołdu żołnierzom Armii Czerwonej poległym w czasie II wojny światowej podczas wyzwalania Ziem Prus Wschodnich w 1945 r.

Do Pieniężna na miejsce po zniszczonym pomniku bohaterskiego dowódcy III Frontu Białoruskiego gen. Iwana Czerniachowskiego przybyła delegacja ambasady rosyjskiej oraz działacze kilku organizacji kombatanckich z Warszawy z pocztami sztandarowymi. Generał zginął w czasie rekonesansu pod Pieniężnem 18 lutego 1945 r. W miejscu, gdzie stał pomnik generała, ambasador rosyjski w Polsce, kombatanci i przewodniczący ZW „Pokoleń” w Olsztynie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, a poczty sztandarowe oddały cześć generałowi.

Podobna uroczystość odbyła się na cmentarzu w Pieniężnie, gdzie spoczywają żołnierze armii radzieckiej, którzy polegli w walkach o wyzwolenie Warmii i Mazur.

Następnie delegacje udały się pod pomnik szeregowego Piotra Dierniowa w Kieźlinach nad Wadągiem, gdzie zginął bohaterski żołnierz, który własnym ciałem zasłonił otwór polowego bunkra. Prowadził z niego ogień niemiecki karabin maszynowy, w ten sposób żołnierz umożliwił kolegom zdobycie bronionej nieprzyjacielskiej pozycji. Pod pomnikiem pochyliły się kombatanckie sztandary. Złożono kwiaty, oddając hołd 20-letniemu bohaterowi Związku Radzieckiego, jednemu z wielu żołnierzy rosyjskich poległych w okresie od 12 stycznia do 26 kwietnia 1945 r. w ciężkich walkach o wyzwolenie Prus Wschodnich.

Na Ziemi Warmińsko-Mazurskiej wiele jest bezimiennych grobów bohaterów poległych w walkach o wyzwolenie tych terenów. W Braniewie pochowano 33 tys., a w Olsztynie 23 tys. poległych w walkach żołnierzy radzieckich. Należy pamiętać, że za wyzwolenie ziem polskich spod niemieckiej okupacji oddało życie 600 tys. żołnierzy radzieckich.

Autor jest przewodniczącym ZW „Pokoleń”

Wydanie:

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy