Tag "Małgorzata Żuber-Zielicz"

Powrót na stronę główną
Opinie

Dwie dekady nowej matury

Polską maturę coraz łatwiej zdać, na tle krajów rozwiniętych jest wręcz banalna

Opinie

Licealiści w ciasnym mundurku

Prawo wyboru – przeoczony, ale ważny fragment programu edukacyjnego PiS Ludzie różnią się zdolnościami, zainteresowaniami i planami życiowymi. Dlatego nie da się stworzyć szkoły odpowiadającej każdemu uczniowi. Można natomiast, szczególnie licealiście, zaoferować możliwość

Opinie

Szkoła sama się nie otworzy

Bez zmiany przepisów Rok Otwartej Szkoły jest tylko odprawianiem czarów

Opinie

Tłok w podstawówkach młodych dzielnic

Demografia, plaga egipska czy… zły kalendarz reform

Opinie

Matematyczny bat na maturzystów

Obowiązkowa matura z matematyki od większości zdających wymaga nie tej wiedzy i nie tych umiejętności, które będą w przyszłości użyteczne Już pięć roczników polskich maturzystów zmagało się obowiązkowo z egzaminem z matematyki. Przed obecnymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych szósta taka próba.

Opinie

Prawdziwe przyczyny matematycznej klęski

Na przełomie czerwca i lipca miały w Polsce miejsce dwa, niezbyt przyjemne, wydarzenia związane ze szkolną matematyką. Pierwszym były wyniki matury z matematyki na poziomie podstawowym. Nie zdało jej ponad 75 tys. maturzystów, czyli o ok. 30 tys. więcej niż rok temu. Drugie to pojawienie się i upowszechnienie w mediach, zapewne nieprzypadkowo tuż po wynikach matury, raportu z badania Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącego nauczania matematyki w polskich szkołach. Sformułowano w nim liczne i poważne zarzuty pod adresem sposobu pracy nauczycieli. Jaka jest prawdziwa przyczyna matematycznej klęski? Przygnieceni absurdalną biurokracją nauczyciele nie mają czasu na uczenie myślenia. Dokumentować – to słowo robi w polskiej edukacji zawrotną karierę.

Opinie

Marnowanie talentów

Według dosyć popularnego i realizowanego w praktyce poglądu, rozwój utalentowanego matematyka, informatyka bądź fizyka powinien się odbywać w szkole powszechnej, na zwykłych lekcjach, wspartych ewentualnie jakimś szkolnym kółkiem pod opieką przeciętnego nauczyciela i samodzielnymi lekturami. Na uczniów wybitnie uzdolnionych intelektualnie nie przysługują żadne dodatkowe subwencje ani dofinansowanie szkół. Nawet najlepszy nastolatek o talentach intelektualnych może tylko pomarzyć o warunkach i środkach, jakie mają w Polsce jego sportowo uzdolnieni koledzy. A przecież żaden wybitny talent, niezależnie od środowiska, z jakiego pochodzi, nie powinien zostać zmarnowany.

Opinie

Maturalne grupy interesów

Polska matura to system niesłychanie toporny i ubogi w możliwości wykazania się umiejętnościami przez zdających. Nie widać w nim też ani chęci, ani działań na rzecz realnego samodoskonalenia, a nie drobnych, kosmetycznych zmian. W innych krajach w przypadku najbardziej masowych przedmiotów maturzysta ma do wyboru po kilka poziomów albo modułów. U nas tylko dwa. Nie znam systemu egzaminacyjnego w cywilizowanym świecie, w którym nie byłoby możliwości odwołania się. Niestety, każda zmiana zasad maturalnych narusza obecny układ i może pozbawić pracy lub istotnego źródła dochodu mniejsze lub większe grupy – zauważa Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, wieloletnia dyrektorka warszawskiego II Liceum im. Stefana Batorego.