Tag "rynek pracy"

Powrót na stronę główną
Opinie

U progu ery robotów

Czy rozwój technologii może wyeliminować ludzką pracę?

Świat

Kobieta –  człowiek niepełny

Dysproporcje między płciami w zarobkach, edukacji i szansach życiowych wyrównają się najwcześniej za sto lat

Przegląd związkowy

Brakujący filar Europy

Europejski Filar Praw Socjalnych to pierwsza od dawna inicjatywa, która ma służyć interesom wszystkich obywateli i obywatelek Unii

Wywiady

Co być musi, co może, a co będzie?

Problemem będą ludzie, którzy z jednej strony potrzebują dostosowania kwalifikacji do rynku, z drugiej wystąpi nadmiar siły roboczej i brak zajęcia dla wszystkich

Reportaż

Przystanek Polska

Przyjazd z Ukrainy do Polski wymaga namysłu i odwagi. Jeśli się nie zna języka polskiego, tej odwagi trzeba mieć bardzo dużo

Opinie

Budżet bez dobrej zmiany

Mniej pieniędzy na ochronę zdrowia i rynek pracy, za to o prawie 4 mld zł więcej na obronność

Świat

Afryka wita bezrobotnych

Młodzi Europejczycy coraz częściej szukają pracy w dawnych koloniach

Nauka

Krytyka jest złotem

Dlaczego firmy premiują pracowników narzekających na szefa

Nowe Technologie

Niewidzialna ręka przyszłości

Wszczepianie ludziom elektronicznych czipów to robotyzacja czy niewolnictwo?

Nauka

Ośmiogodzinny dzień pracy to przeżytek

Nie możesz dobrze pracować bez dobrego odpoczynku