Tag "Wojciech Kuczok"

Powrót na stronę główną
Wojciech Kuczok

Bełkot Belzebuba

Rydzyk z Kaczyńskim chcieliby wyprowadzić Polskę z Unii, ale są na autostradzie do wyprowadzenia Kościoła z Polski

Wojciech Kuczok

Coś w tym jest

Łuski opadają z oczu nieprzebranym rzeszom przyszłych apostatów, aż łoskot (łuskot?) niesie się po kruchcie

Wojciech Kuczok

W przededniu

PiS wie, że rząd dusz już straciło. Czas dyplomacji się skończył, dla kaczystów zaczął się czas trwogi

Wojciech Kuczok

Tańczący diabeł

Umarł jeszcze jeden wybitny polski inteligent, wymarł zatem, bo jak wieść niesie, nasza inteligencja wymiera

Wojciech Kuczok

Miękkie tkanki, twarda proza

Gdy autor znany i lubiany nazwie jakieś dzieło majstersztykiem, nierzadko staje się to pocałunkiem śmierci

Wojciech Kuczok

Kicz tytaniczny

W kategorii memogeniczności „Zatrute źródło” Jerzego Kaliny okazuje się dziełem niedoścignionym

Wojciech Kuczok

Na tropie zachwytu

Uporczywa niedostępność zachwytu jest wysoce dotkliwa, środki antydepresyjne na nią nie działają.

Wojciech Kuczok

Odumarli

Późnym latem zebrało się na umieranie postaciom wielkich umysłów i zasług, Polska je traci i jakby sama się tracił

Wojciech Kuczok

Smutek wyprowadzacza psów

Władza kaczystowska od początku atakowała elity kulturalne, bo swoich nie ma