W jakich branżach jest najwięcej nieuczciwej konkurencji?

W jakich branżach jest najwięcej nieuczciwej konkurencji?

Dr Igor B. Nestoruk,
prawo, UAM
Nieuczciwa konkurencja jest zjawiskiem ponadbranżowym. Jako miernik mogą posłużyć przypadki postępowań między przedsiębiorcami prowadzonych przed sądami powszechnymi. Bardzo częste w ostatnich latach stały się spory między przedsiębiorcami prowadzącymi w Polsce sieci sklepów a ich dostawcami dotyczące nieuczciwych opłat (tzw. opłat półkowych) wnoszonych za przyjęcie towarów do sprzedaży w sieci. Z kolei w sprawach konsumenckich, w których prowadzenie zaangażowane są w Polsce organy administracji państwowej, skargi konsumentów dotyczą zarówno branży przemysłowej (obuwie, odzież, sprzęt AGD), jak i usługowej (usługi remontowo-budowlane czy gastronomiczne). Czytelnych informacji dostarczają też przypadki nieuczciwych klauzul w umowach stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów. Prezes UOKiK odnotowuje je w specjalnym rejestrze. Przeważają w nim zapisy z umów stosowanych w takich branżach jak turystyka, bankowość i finanse (w tym ubezpieczenia), ale także sprzedaż nieruchomości, handel elektroniczny czy telekomunikacja.

Jacek Dobrzyński,
rzecznik prasowy CBA
Zagrożeń korupcją czy nieuczciwą konkurencją można się spodziewać tam, gdzie zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty gospodarcze wykazują największą aktywność, oraz gdzie wydatkowane są znaczne środki publiczne, często przy wsparciu funduszy unijnych. Z drugiej strony kryzys ekonomiczny i związane z nim spowolnienie gospodarcze jest zawsze czynnikiem wpływającym na wzrost poziomu przestępczości gospodarczej. Na podstawie zebranych informacji i analiz oraz doświadczeń CBA można wskazać obszary życia publicznego i gospodarki, które – z punktu widzenia interesów ekonomicznych państwa – mogą być zagrożone wystąpieniem nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Należą do nich: infrastruktura, informatyzacja administracji publicznej, wykorzystywanie środków unijnych, służba zdrowia, sektor obronny, energetyka, ochrona środowiska, a także korupcja urzędnicza.

Longina Lewandowska-Borówka,
rzecznik prasowy Federacji Konsumentów
W zasadzie w każdej branży coś się dzieje nie tak, jeżeli z drugiej strony lady mamy nierzetelnego, niekompetentnego kontrahenta, a czasem co do zasady działającego nieuczciwie. W zwykłym sklepie przejawia się to źle widoczną ceną czy mało promocyjną promocją typu „tylko dziś”, „dwa w cenie jednego”.

Szymon Syp,
doktorant w SGH, autor publikacji „Proceduralne naruszenia prawa konkurencji”
Uczciwość konkurowania należy rozumieć szeroko jako niestosowanie przez przedsiębiorców czynów nieuczciwej konkurencji, praktyk ograniczających konkurencję czy praktyk korupcyjnych. Z pewnością pomocne przedsiębiorcom w dbaniu o uczciwość konkurowania są programy compliance, czyli procedury zapewniające zgodność działań organizacji z obowiązującymi regułami.
Trzeba pamiętać o wielu czynach nieuczciwej konkurencji, które nie są expressis verbis wymienione w przepisach prawa, np. używaniu nielegalnego oprogramowania, które daje przewagę konkurencyjną w sposób nieuczciwy. Ostatnio zwraca się również uwagę na podkradanie pracowników. Dochodzi do niego, gdy przedsiębiorca próbuje wykraść konkurentowi ważniejszych pracowników, aby sparaliżować jego biznes.

Dorota Wolicka,
dyrektor Biura Interwencji Warsaw Enterprise Institute
Przedsiębiorcy rzadko skarżą się na innych przedsiębiorców, którzy nieuczciwie z nimi konkurują. Do niedawna jednak plagę stanowiły małe stowarzyszenia, które znalazły sposób zarobkowania na niewiedzy biznesmenów i łowiły w swoje sieci tych, którzy w umowach z klientami zawarli niedozwolone klauzule. W jednym regulaminie znajdowano nawet kilkadziesiąt takich klauzul. Choć nie zgłaszali się poszkodowani, sypały się pozwy i zasądzano ogromne kary. To było zwyczajne złodziejstwo. Teraz spis tych klauzul jest już dostępny na stronie UOKiK.

Wydanie: 43/2014

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy