Wiara i niewiara w Boga

Wiara i niewiara w Boga

Sekularyzacja nie jest tylko problemem Polski czy Europy

Sekularyzacja przejawia się, posługując się definicją Maksa Webera, w tworzeniu się społeczeństwa nowoczesnego, jest procesem społecznym, który zachodzi nie tylko w państwach europejskich – mówiła prof. Irena Borowik z UJ na spotkaniu panelowym “Współczesne problemy sekularyzacji w Europie i w Polsce”, zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego i redakcję “Res humana” przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
Prof. Borowik prezentując procesy sekularyzacji w Europie, zasygnalizowała, że we Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Czechach i wschodnich landach Niemiec na msze uczęszcza do 8% obywateli. W Polsce, uznawanej za kraj katolicki, większość wśród deklarujących duże przywiązanie do religii uważa, że kler nie powinien mieć takiego wpływu na sprawy polityki. Co więcej, nawet wśród mocno wierzących niemała jest grupa, która nie wierzy w zbawienie, 40% nie wierzy w piekło. Jednocześnie badania pokazują, że następuje wyraźne zjawisko prywatyzacji wierzeń, ludzie, jeżeli przestają wierzyć w Boga, zaczynają wierzyć w coś innego, np. w potęgę ludzkiego rozumu, seks, turystykę.
Według prof. Zdzisława Cackowskiego, przejawem sekularyzacji jest fakt brania odpowiedzialności ludzi za siebie, odchodzenie od myślenia, że wszystko jest z wyroku Boga. O sekularyzacji w pełnym tego słowa znaczeniu można mówić, kiedy odrzucono w XVIII w. myślenie, że prawa i prawdy, które obowiązują na tym świecie, nie pochodzą z tego świata.
Od ciekawej konstatacji swoje wystąpienie zaczął prof. Stanisław Obirek, a mianowicie, że im więcej zajmuje się religią i ateizmem, tym większe ma problemy, stawia sobie coraz więcej pytań, na które często nie ma prostych, jednoznacznych odpowiedzi. Podkreślił, że sekularyzacja nie jest tylko domeną Europy, zachodzi ona na całym świecie, co wyraźnie widać choćby w państwach islamskich.
Dyskusja panelowa zawierała również elementy odnoszące się do środowisk laickich. Podnoszono wątki nasilającej się sakralizacji życia społeczno-politycznego w Polsce, wprowadzenia pojęć katolickich do języka (już nie mówi się np. o aborcji, ale o zabijaniu dzieci) oficjeli i środków masowego przekazu, nierównoprawnego traktowania osób niewierzących, co ma największe odzwierciedlenie w dostępie do mediów. W telewizji i radiu daremnie szukać programów, które prezentowałyby laicki ogląd świata, religii, historii Kościołów czy np. eutanazję.
Dlatego ważne jest, by środowiska laickie, opowiadające się za racjonalizmem i rozdziałem Kościoła od państwa podjęły bardziej intensywne formy docierania do osób, które mają poglądy zbieżne z przekonaniami członków Towarzystwa Kultury Świeckiej. Jedną z takich form ma być strona internetowa, założona i prowadzona przez łódzki oddział towarzystwa.
Po dyskusji odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Krajowej Towarzystwa, gdzie obok sprawozdania z prac prezydium dokonano zmian we władzach, a także przyjęto odczytane przez przewodniczącego prof. Jerzego Wiatra stanowisko w sprawie postawienia przed sądem gen. Wojciecha Jaruzelskiego i jego współpracowników za stan wojenny. Tekst oświadczenia zamieszczamy na stronie 36.

 

Wydanie: 48/2008

Kategorie: Opinie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy