Matura i co dalej?

Matura i co dalej?

Uczniowska debata pod patronatem “Przeglądu”

Gdański Sejmik Samorządów Uczniowskich razem z biurem poselskim Franciszka Potulskiego – posła z SLD, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji – zorganizował spotkanie z młodzieżą klas maturalnych. Sejmik istnieje od pięciu lat i co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego organizuje spotkania środowiskowe. Na tegoroczne zaproszenie odpowiedziała większość uczelni państwowych w Trójmieście poza Akademią Sztuk Pięknych, a także Pomorska Akademia Pedagogiczna ze Słupska. Natomiast nie zareagowała żadna uczelnia niepubliczna.
Nie zabrakło natomiast najbardziej zainteresowanych – na spotkanie

przybyło ponad 120 uczniów

z różnych typów gdańskich szkół maturalnych.
Czy nowa matura ułatwi dostanie się na studia w Gdańsku? Dlaczego na Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje konkurs świadectw? Czy każdy absolwent szkoły średniej może zdawać egzamin wstępny na Politechnikę Gdańską, choć obowiązuje konkurs świadectw, jeśli uzna, że jego oceny na świadectwie są niesprawiedliwe i nie odzwierciedlają posiadanej wiedzy? Jakie certyfikaty będą zwalniać z egzaminów wstępnych z języków obcych? Pytania tego typu maturzyści kierowali do rektora Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Marcina Plińskiego, rektora Politechniki Gdańskiej – prof. Aleksandra Kołodziejczyka i posła Franciszka Potulskiego.
Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Gdańsku – 30 tys. studentów i 3 tys. kadry akademickiej. Politechnika to uczelnia z najdłuższą, bo ponadstuletnią historią. Dyplomy PG od lat są uznawane za granicą. 30% absolwentów uniwersytetu życzy sobie, by ich dyplomy wypisywano także po angielsku.
Uczniowie zadawali szczegółowe pytania. Rektorzy odpowiadali dość ogólnikowo, odsyłali do informatorów i na strony internetowe. Uniwersytet ma już pełną informację w Internecie, politechnika tłumaczy opóźnienia perturbacjami wokół matury.
Nie brakło także pytań o poszczególne kierunki i ich popularność. Na Uniwersytecie Gdańskim najbardziej oblegana jest psychologia – 20 kandydatów na miejsce, od dwóch lat – jak twierdził rektor – wyraźnie

traci popularność prawo i administracja.

Stąd konkurs świadectw zamiast egzaminu. Na Politechnice Gdańskiej królują informatyka i architektura. Natomiast na kierunki, na których obowiązuje konkurs świadectw, można także zdawać egzaminy.
– Dobrze zdany egzamin gwarantuje przyjęcie niezależnie od ocen na świadectwie – mówił rektor Kołodziejczyk. Na uniwersytecie nie ma takich możliwości. Natomiast uznaje on różne certyfikaty językowe i zwalnia z egzaminu, a politechnika honoruje tylko finalistów olimpiad językowych.
Maturzyści byli także zainteresowani pomocą socjalną oraz zagranicznymi stypendiami i praktykami. Posłowi Potulskiemu udało się zapobiec dyskusji na temat zmniejszenia ulg na przejazdy dla studentów, zapewnił zaś, że jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu odpłatności za studia.
Głos wizytatora z Kuratorium Pomorskiego, Marka Nowickiego, uspokoił chaos powstały wokół zdawania egzaminu maturalnego. – Jeśli oceny na maturze zatwierdzi szef komisji, będą ostateczne – mówił wizytator. – Maturzyści i ich rodzice mają

prawo wglądu w prace maturalne,

których jednak nie wolno kopiować. W czasie matury pisemnej będzie można opuścić sale dopiero po dwóch godzinach, a jeśli ktoś jest chory – to konieczność częstszego wychodzenia z sali musi zostać zgłoszona przed przystąpieniem do matury.
W czasie spotkania przeprowadzono również ankietę, w której pytano o wybór uczelni. Blisko 50% uczestników opowiedziało się za Uniwersytetem Gdańskim ze względu na własne zainteresowania. Miejmy nadzieję, że wszystkim uczniom uczestniczącym w debacie uda się zdać jak najlepiej egzamin maturalny i dostać się na wymarzony kierunek studiów.

dziennikarka “Głosu Wybrzeża”

 

 

Wydanie: 7/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy