Czy Sławomir Skrzypek jest właściwym kandydatem na stanowisko prezesa NBP?

Czy Sławomir Skrzypek jest właściwym kandydatem na stanowisko prezesa NBP?

PRO

Andrzej Sadowski,
Centrum im. Adama Smitha
Za chwilę się okaże, czy Sławomir Skrzypek jako prezes NBP będzie stał na straży wartości złotego, czy też stanie się finansowym ramieniem rządu i prowadzonej przez niego polityki. W tym momencie na to nie odpowiemy. Podobna sytuacja powstała po nominacji w 1989 r. Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezesa NBP, osoby mało znanej i niepochodzącej ze sfer bankowych ani finansów publicznych. W tym przypadku chodziło, i nadal tak jest, nie tyle o kwalifikacje profesorskie kandydata, ile o jego zdolności przywódcze. Właśnie analiza decyzji dotychczas podejmowanych przez kandydata może dać odpowiedź na pytanie, czy nadaje się on na stanowisko prezesa NBP.

KONTRA

Prof. Jan Winiecki,
ekonomista
Sławomir Skrzypek jest niewłaściwym kandydatem, od szefa tej instytucji oczekuje się bowiem dwóch rodzajów kwalifikacji, wysokiego poziomu wiedzy ekonomicznej w dziedzinie teorii pieniądza i polityki monetarnej oraz cech osobowości pozwalających podejmować niezależne decyzje bez uginania się pod presją interesu politycznego danej partii. Obecny kandydat jest raczej przygotowany do wykonywania poleceń, a nie kreowania samodzielnej i niezależnej polityki, natomiast jego dotychczasowe publikacje i wypowiedzi świadczą o zupełnej nieznajomości ekonomii. Wybór Sławomira Skrzypka jest wyjątkowo zły nawet jak na politykę personalną PiS.

Wydanie: 2/2007

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy