Tag "gen. Jaruzelski"

Powrót na stronę główną
Historia

Agenci KGB, plan B, partia Moskwy, gra Kulikowa

Czego nie wiemy o stanie wojennym?

Historia

Kulisy wyboru Jaruzelskiego

Jak Amerykanie przekonywali do kandydatury Generała na prezydenta

Opinie

Lew(icow)y czerwcowy

Mieliśmy w ubiegłym stuleciu trzy wielkie momenty państwowotwórcze – rok 1918, 1945 i 1989. Każdy był w głównej mierze dziełem ludzi lewicy

Sylwetki

Prof. Walicki o generale Jaruzelskim

Odpowiedzialność Generała i małość polityków prawicy

Andrzej Romanowski Felietony

Bezwiedność

Bezmyślność – do czegóż nas ona prowadzi, jak nie do moralnego daltonizmu?

Sylwetki Wywiady

Serce Generała do końca biło mocno – rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim

– Niesłuszne jest posądzanie generała o wallenrodyzm, on niczego nie grał, nie udawał nikogo innego. W połowie lat 80. był nadal przekonany, że ustrój można zreformować. Myślał w duchu patriotycznym. Dla niego było oczywiste, że nikt – ani młody, ani stary – nie odmówi wysiłku, pracy i poświęcenia dla swojej ojczyzny, jakakolwiek by ona była – Aleksander Kwaśniewski wspomina gen. Wojciecha Jaruzelskiego. – Charakteryzowało go w najwyższym stopniu poczucie odpowiedzialności za kraj, a to jest cecha męża stanu – dodaje Bronisław Łagowski. – Wielokrotnie powtarzał, że władza – sprawowanie funkcji I sekretarza KC PZPR, urzędów premiera i przewodniczącego Rady Państwa – była dla niego krzyżem, a sam nie aspirował do najwyższych godności. Ci, którzy ucierpieli w wyniku przemian, Generałowi wybaczyli, beneficjenci pozostali do końca zajadłymi oszczercami.

Historia

Lubi być zabawiana

Wizyta Margaret Thatcher w Polsce w listopadzie 1988 r. na zaproszenie gen. Jaruzelskiego była sygnałem, że Zachód docenia nasze zmiany. Zanim jednak do niej doszło, strona polska i brytyjska ustalały najdrobniejsze szczegóły. W raportach dla generała Wiesław Górnicki pisał: Thatcher ma mentalność drobnomieszczańską, może nawet sklepikarską, jak komentuje na podstawie swego rozeznania tow. Scotland. Podczas zwiedzania sklepów lubi robić konkretne zakupy (…). Ambasador wspomniał, że będzie proponował zwiedzenie Domów Towarowych Centrum. Tow. Scotland sugeruje wybranie innych, bardziej eleganckich salonów, np. Mody Polskiej, być może w połączeniu z atrakcyjnym pokazem mody, „przypadkowo” organizowanym. (…) Komentując nawyki i przyzwyczajenia Thatcher, Atkins powiedział, że ona, jak każda kobieta, lubi być „zabawiana”, „doceniana”. Istotne znaczenie ma w tym kontekście kwestia prezentów. Więcej w raporcie Górnickiego.

Kraj

Oświadczenie Wojciecha Jaruzelskiego

W moim bardzo długim życiu byłem przede wszystkim żołnierzem. Politykiem stałem się w dramatycznie trudnych okolicznościach. Podejmowałem decyzje, dysponując aktualną wiedzą o realiach sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Towarzyszyło mi pełne oparcie ze strony Wojska. Wiedziałem o zrozumieniu

Wywiady

Mój ojciec generał – rozmowa z Moniką Jaruzelską

– Ojca nigdy się nie wyrzekłam, nigdy przeciwko niemu się nie zbuntowałam, tym bardziej teraz nie powiedziałabym niczego złego – mówi Monika Jaruzelska, córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego, z którym zgadza się, że stan wojenny był mniejszym złem. Deklarując swój sentyment do wojska, mówi jednocześnie, że jest przeciwna bytności naszych żołnierzy w Iraku i Afganistanie, ich udziałowi wojnie, którą eufemistycznie nazywamy misją stabilizacyjną.
Córka generała nie stroni od współczesnych tematów. – Mam pewną wrażliwość lewicową, ale rozumianą tradycyjnie, niezwiązaną z lewicą intelektualizującą, salonową, jak się ją określa. Mimo że uważam się za feministkę, myślę, że czasami radykalny feminizm w jakiś sposób wręcz szkodzi feministkom. Dzisiejszy świat dzieli się nie na kobiety i mężczyzn, ale na biednych i bogatych.

Kraj Wywiady

Prymas rozważny i odważny – rozmowa z gen. Wojciechem Jaruzelskim

Śmierć prymasa Józefa Glempa zamyka pewną epokę w Kościele katolickim, ale i w stosunkach państwo-Kościół. Jego życiowa droga to także droga Polski w ostatnich dziesięcioleciach. I choć była ona burzliwa, można mówić o pewnej konsekwencji. Jak w przypadku tego hierarchy. Propaństwowa postawa uwidoczniła się w zaangażowaniu prymasa w dochodzenie do Okrągłego Stołu. Wielokrotne spotkania z gen. Jaruzelskim przybliżały rozmowy władz z opozycją. – Patrząc na racje Kościoła, prymas Glemp dostrzegał i rozumiał racje państwa. Swoją skromnością zdobywał uznanie i szacunek, przynajmniej u nas, u władzy, chociaż niektórzy tego nie doceniali, traktując to jako słabość – mówi gen. Wojciech Jaruzelski.