Tysiąc na celowniku

Tysiąc na celowniku

Prokuratorzy i oficerowie CBŚ badali konta trzech premierów, a także ministrów, polityków, biznesmenów, artystów…
Dziś nikt nie chce się do tego przyznać

Czy kolejna brudna tajemnica IV RP wyjdzie wkrótce na jaw? Czy dowiemy się, skąd się wzięła lista tysiąca osób, wobec których w czasach rządu PiS prowadzono policyjno-prokuratorskie „działania sprawdzające”? Lista powstała w 2006 r., w toku prac tajnej grupy powołanej 16 maja w strukturze Zarządu CBŚ w Katowicach przez komendanta głównego policji Marka Bieńkowskiego (pisaliśmy o tym w „Przeglądzie”, nr 43/2012).
Na liście są nazwiska m.in. Marka Belki, Józefa Oleksego, Wiesława Kaczmarka, Stanisława Gomułki, Włodzimierza Cimoszewicza, ale też Jana Dworaka, Andrzeja Fidyka, Krzysztofa Materny, Piotra Farfała… Są na niej członkowie władz Telewizji Polskiej, wielkich firm giełdowych, np. PKN Orlen, przedsiębiorstw: Swarzędza SA, Hydrobudowy Śląsk SA, Zakładów Azotowych Anwil, Pezetelu SA, Meleksa, Hoop SA, Polmosu Białystok, Browaru Kasztelan, instytucji finansowych: BIG Banku Gdańskiego SA czy PZU NFI Management, ale też Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” i Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polsko-Australijskiej Fundacji im. P.E. Strzeleckiego, Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, a nawet Klubu Golfowego First Warsaw Golf and Country Club czy Wrocławskiego Klubu Szermierczego Kolejarz. A także wielu innych firm i instytucji.
Tajna grupa w różnych okresach liczyła 15-17 funkcjonariuszy z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Katowicach CBŚ KGP, Sekcji Kryminalnej, Wydziału Korupcji, Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej oraz Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego.
Jaki był cel jej działania? Jest on opisany w decyzji Komendy Głównej Policji: „(grupa) ma na celu rozpoznanie i ujawnienie przestępstw związanych z procesem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki RP”. Na podstawie tak kategorycznego stwierdzenia sporządzono listę ponad tysiąca osób, określając ją jako „Analizę Powiązań Osobowo-Kapitałowych”.
Teraz sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka próbuje dociec, jak lista powstała i na czyje polecenie. Na jakiej podstawie prawnej? Jakie działania podejmowano wobec osób na niej figurujących? Czy je zakończono, a jeżeli tak, to kiedy i dlaczego? I co się dzieje z pozyskanymi w wyniku tych działań informacjami?
Na razie do listy nikt nie chce się przyznać. I funkcjonariusze CBŚ, i prokuratorzy na jej widok robią wielkie oczy. Jakby jej w ogóle nie było, jakby zobaczyli przesyłkę z Marsa. Czy to się zmieni?

Tajemnica kancelarii tajnej

Z wielką dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że informacja o liście miała na zawsze pozostać tajemnicą. Tak było przez lata. Aż wreszcie – chyba przez przypadek – wypłynęła. Informacja o liście, a w zasadzie informacja o informacji, znalazła się w spisie dokumentów znajdujących się w akcie oskarżenia przeciwko Andrzejowi Kratiukowi, prezesowi Rady Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”, w tzw. sprawie wrocławskiej.
W czasach rządów PiS Kratiuk znalazł się na celowniku służb specjalnych i prokuratury. Oskarżano go o to, że był tajnym współpracownikiem służb (wygrał sprawę w sądzie), a także o pranie brudnych pieniędzy (tu śledztwo umorzono). W jego kancelarii przeprowadzano rewizje, nachodzono jego klientów i współpracowników, w nieformalnych rozmowach proponowano „spokój”, jeżeli obciąży Kwaśniewskich albo Wiesława Kaczmarka.
Jedynym uzyskiem prokuratury jest dziwnie wyglądająca sprawa – w listopadzie 2008 r. katowicki prokurator Jacek Więckowski przedstawił Kratiukowi zarzuty. Dotyczyły one tego, że w 2004 r. prywatna spółka handlująca kredytami samochodowymi Polskie Towarzystwo Finansowe kupiła inną prywatną spółkę z branży, DGK, za 30 mln zł. Prokurator uznał, że wartość spółki DGK została zawyżona, gdyż firma była warta 6,8 mln zł, więc oskarżył członków zarządu i rady nadzorczej DGK o niegospodarność, doklejając do tego Kratiuka, ponieważ to jego kancelaria obsługiwała tę transakcję.
Sprawa wygląda na kuriozalną, bo dotyczy transakcji między dwoma prywatnymi podmiotami. Poza tym transakcji sprzed lat, do której nikt nie zgłaszał uwag. Na dodatek oskarżony jest w niej prawnik, który przygotowywał dokumenty. Mimo to trafiła na wokandę sądu we Wrocławiu.
W trakcie kolejnej rozprawy, analizując akta (a liczą one 200 tomów, czyli kilka tysięcy stron), Kratiuk znalazł w nich dziwną pozycję, mianowicie lakoniczny zapis o decyzji Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, dotyczącej zdjęcia klauzuli „zastrzeżone” z decyzji komendanta głównego policji i przekazania jej do akt jawnych sprawy. Była też informacja, że dokument ten ma 71 stron. I tyle.
Kratiuk zażądał wglądu do tych dokumentów. Wywołało to gwałtowny opór prokuratora. Napisał on nawet pismo do sądu, że nie powinno się ich pokazywać oskarżonym. Bezskutecznie. Decyzją sądu akta przyjechały z Katowic do Wrocławia. I tam oczom Kratiuka ukazały się materiały tajnej operacji, w którą zaangażowanych było kilkunastu funkcjonariuszy CBŚ, a obejmującej ponad tysiąc osób, w tym byłego prezydenta, trzech byłych premierów, a także ministrów, szefów banków, profesorów…
Jakim sposobem dokumenty te znalazły się w aktach podręcznych prokuratora Więckowskiego? Dlaczego zostały ujawnione?
Odpowiedź na to drugie pytanie wydaje się prostsza – najpewniej klauzula „zastrzeżone” została z nich zdjęta w związku z upływem czasu, niejako automatycznie. Natomiast ciekawsze jest coś innego – jakim cudem dokumenty na temat tak wielkiej operacji, obejmującej 107 firm i około tysiąca osób, znalazły się w aktach sprawy dotyczącej transakcji dwóch spółek? O co w tym wszystkim chodzi?

Nieustraszeni poszukiwacze układu

Częściowo wyjaśniła to podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości szefowa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Iwona Palka, przełożona prokuratora Więckowskiego. Opowiedziała ona następującą historię: w roku 2004, po zeznaniach Marka Dochnala, sprawę dotyczącą korupcji zaczęła prowadzić prokuratura łódzka. Po wyborach w 2005 r., gdy władzę przejęło PiS, a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został Zbigniew Ziobro, miała miejsce pewna operacja. Najpierw w „Życiu Warszawy” ukazały się artykuły, w których sugerowano, że prokuratura w Łodzi prowadzi śledztwo nieporadnie, bo znajduje się pod wpływem starego układu, i że zmierza do umorzenia postępowania.
Po tych „sygnałach” Zbigniew Ziobro w grudniu 2005 r. przekazał sprawę z Łodzi do Katowic, do tamtejszej prokuratury apelacyjnej. Akta liczyły już
ok. 300 tomów, podzielono ją więc na sześć różnych spraw i w lutym 2006 r. katowicki prokurator apelacyjny wystąpił do komendanta głównego policji z wnioskiem o powołanie odpowiednio licznego zespołu funkcjonariuszy CBŚ, by sprawnie przeprowadzić postępowanie przygotowawcze w tych sześciu sprawach.
Czego one dotyczyły? Przede wszystkim tego, co wypisywała prawicowa prasa – mitów na temat prywatyzacji Polskich Hut Stali, elektrowni Pątnów-Adamów itd. Innymi słowy legendy Dochnala zaczęła sprawdzać prokuratura, której Ziobro ufał.
Ale skąd wzięła się lista tysiąca nazwisk?
To pytanie zadał podczas posiedzenia komisji sejmowej jej przewodniczący Ryszard Kalisz. A w odpowiedzi usłyszał od prokurator Palki: „Zupełnie nic na temat tej listy nie jest mi wiadomo. Dysponuję oświadczeniem pana prokuratora Więckowskiego, z którego wynika, że badane były tylko przepływy, to jest normalna procedura przy przestępstwie prania brudnych pieniędzy, a początek tej sprawy to jest właśnie doniesienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o uzasadnionym podejrzeniu prania brudnych pieniędzy przez pana Andrzeja K. i jeszcze drugą osobę wskazaną z nazwiska. To jest początek tej sprawy. W związku z tym w postępowaniach, które dotyczą prania brudnych pieniędzy, nie ma innej możliwości dochodzenia do tego, skąd pochodzą dane środki, czyli to jest rutynowa czynność w tego typu postępowaniach. W jaki sposób powstała ta lista, naprawdę nie wiem i o żadnej takiej liście do tej pory nie wiedziałam”.
Na co Ryszard Kalisz odparł: „Szczerze mówiąc, my też nie wiedzieliśmy, zanim to się ukazało. Niezależnie od tego, że ja nie stawiam tezy politycznej, takiej bardzo wyraźnej, bo jak powiedziałem, tam jest i Andrzej Olechowski, i Stanisław Gomułka, a więc osoby związane wcześniej bardziej z Platformą, Andrzej Olechowski na wcześniejszym etapie, pan Stanisław Gomułka był wiceministrem w rządzie Platformy, to dotyczy to czołowych postaci, które pełniły w polskiej historii czołowe funkcje w państwie”.
Ale czy rzeczywiście prokuratura nic nie wiedziała o liście tysiąca? Na posiedzenie komisji został zaproszony także Andrzej Kratiuk. I opowiadał, w jaki sposób dotarł do listy. Okazało się, że osobą, która zadecydowała o jej odtajnieniu, była… prokurator Iwona Palka. „Zarządzenie z 23 marca 2010 r. o włączeniu tych wszystkich dokumentów do akt sądowych podpisała pani Iwona Palka. Mam je w ręku”, mówił, pokazując dokument z podpisem pani prokurator i budząc tym konsternację na sali. Jak można mówić, że kompletnie nie zna się sprawy, skoro składa się swój podpis…

Kto to zaczął?

Jest w tym jeszcze jedna interesująca rzecz. Otóż prokurator Palka powiedziała, że „analiza powiązań osobowo-kapitałowych” miała początki w złożeniu przez GIIF zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy przez Andrzeja Kratiuka. To zawiadomienie dotyczyło remontu domu, za który Kratiuk – zdaniem GIIF i prokuratury – płacił zbyt drogo. Sprawa została zresztą umorzona, wszystko szybko wyjaśniono, ale w czasach PiS ją wznowiono.
Czy tylko po to, żeby wyłapać lewe przepływy? A może po to, by postawić pod ścianą człowieka, który był przewodniczącym Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”, a jednocześnie doradcą Wiesława Kaczmarka? A może chodziło o pretekst do prześwietlenia tysiącosobowej grupy, w znacznej części związanej z Aleksandrem Kwaśniewskim?
Badanie powiązań „osobowo-kapitałowych” rozpoczęto od dwóch fundacji – Porozumienie bez Barier oraz Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej. W obu szefem rady był Kratiuk. Zaczęto więc sprawdzać ludzi związanych z fundacjami, potem ich firmy, potem ludzi zasiadających we władzach tych firm itd.
Patrząc chłodnym okiem – prokuratura rozpoczęła wielkie działania na podstawie rzeczy błahych, niewartych zachodu. Można rzec, chwytając się pretekstu.
Pod koniec roku 2005 widać było, że zeznania Marka Dochnala są niewiarygodne, że najprawdopodobniej mówi on tak wiele, bo prowadzi ze śledczymi własną grę, liczy na lepsze traktowanie, a pewnie i uwolnienie. Wszyscy pamiętamy, że zeznawał, iż ofiarował Jolancie Kwaśniewskiej trzy futra warte 50 tys. zł. Tylko że nie sposób było tych opowieści poprzeć dowodami – futer nie było u Kwaśniewskiej, poza tym zeznań Dochnala nie potwierdzili ani pracownicy firmy futrzarskiej, ani przedstawiciele banku. Podobnie było w innych sprawach. Dla normalnie funkcjonującej prokuratury powinno to być sygnałem, że do zeznań byłego lobbysty trzeba podchodzić z największą ostrożnością. Tymczasem opierając się na nich i na łatwej do zweryfikowania informacji GIIF, zorganizowano wielkie trałowanie.
Jak mogło do tego dojść? Oto fragment dialogu między Ryszardem Kaliszem a dyrektorem CBŚ Adamem Maruszczakiem.
„Ryszard Kalisz: Pytanie jest podstawowe, jaki był mechanizm wytypowania osób, tego tysiąca osób, do tych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Siłą rzeczy, jeżeli mówimy o maju 2006 r., to umieszczamy to w jakimś kontekście polityczno-historycznym. Jeżeli przedstawiam te nazwiska bardzo wyrywkowo, to od razu jest pytanie, dlaczego oni? Krótko mówiąc, pytanie jest proste, czy pan może powiedzieć, że oni wszyscy się przewinęli w postępowaniu przygotowawczym w sprawie Dochnala? Przecież gdyby tak powiedzieć, niezależnie od tych 300 tomów akt, to też musi być w jakiś sposób weryfikowane. Zanim rozpocznie się czynności operacyjno-rozpoznawcze musi być weryfikowana w jakiś inny sposób wiarygodność tego rodzaju wcześniejszych informacji. To jest podstawowe pytanie. Skąd taki krąg osób? Czy jest pan w stanie na to pytanie odpowiedzieć?
Dyrektor CBŚ Adam Maruszczak: Panie przewodniczący, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż zarówno pani prokurator, jak również i mnie nie jest znana ta lista tysiąca osób. Po raz pierwszy dzisiaj słyszę o tej liście…”.
Mamy więc cud. W roku 2006 stworzona została lista tysiąca nazwisk. Na dobrą sprawę nie wiadomo, na czyje polecenie, dlaczego, w jakim celu; jakie czynności organy śledcze podjęły wobec osób z listy. Czy „tylko” sprawdzane były przepływy pieniężne na ich rachunkach? Bo wiadomo, że robiono to wobec przynajmniej części znajdujących się na liście. A może było coś więcej?
Pytał o to Jerzy Kozdroń z PO: „Z tej pobieżnej informacji dowiedzieliśmy się, że lista tysiąca osób to była taka zarzucona sieć na pewne wytypowane osoby. I moje pytanie jest takie, jak to mogło się stać, że prokurator apelacyjny nadzorujący wszelkie śledztwa na swoim terenie nie wiedział o tym, że wobec tysiąca osób uchyla się tajemnicę bankową. Przecież to nie Centralne Biuro Śledcze w ramach czynności operacyjnych robiło, na to musiała być decyzja prokuratora, żeby grzebać w kontach bankowych tego tysiąca osób. Z tego, co wiem, stosowane przecież były podsłuchy, czyli też ktoś musiał wydawać zgodę na te podsłuchy i prokuratura apelacyjna nic o tym nie wiedziała? Czy pana prokuratora Więckowskiego nikt nie nadzorował? Czy on był zupełnie suwerennym gospodarzem tego śledztwa, który nie podlegał jakiejkolwiek kontroli?”.
Trudno się nie zastanawiać, gdzie jest ewentualny urobek działań wobec ludzi z listy. Jakie dotyczące ich materiały zgromadzono? I jak połączyć wielką analizę, która miała dotyczyć „przestępstw związanych z prywatyzacją” i obejmowała premierów oraz ministrów, ze sprawą wrocławską, w której chodziło o sprzedaż jednej prywatnej firmy drugiej prywatnej firmie?
Posłowie zobowiązali prokurator Palkę i szefa CBŚ, by na następne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości przyszli przygotowani, tak by mogli na te pytania odpowiedzieć. Czekamy więc z niecierpliwością, może uchylą rąbka tajemnicy?


LISTA osób, które zostały objęte tajną operacją CBŚ i prokuratury:
Z ponad 1000 nazwisk udało się nam rozszyfrować 850

Andrzejewska Elżbieta
Andrzejewski Andrzej
Antoniewicz Tomasz
Arendarski Andrzej

Baliński Remigiusz
Banaszuk Mariusz
Baranowski Włodzimierz
Barembruch Elżbieta
Barembruch Krzysztof
Barna Andrzej
Bartczak Bogusław
Bartkiewicz Jacek
Bartmiński Jacek
Bartoszewicz Władysław
Batogowski Piotr
Bednarkiewicz Maciej
Belka Marek
Bełch Tadeusz
Bender Robert
Bendzko Karlheinz
Berendt Teresa
Berezowski Wojciech
Bernardi Luca
Berndt Jarosław
Berzyński Krzysztof
Bęben Marcin
Białczyk Robert
Bicho Fernando
Biedermann Christopher
Bieszki Mirosław
Bigaj Marzena
Bigaj Zbigniew
Blackham Peter
Błach Michał
Błaszczyk Wojciech
Błażejewski Andrzej
Bochenek Marcin
Bociańska Grażyna
Bociańska Izabela
Bociański Maciej
Bogusławski Sebastian
Bogutyn Jan
Bogutyn Tomasz
Bohojło Robert
Bojara Waldemar
Bojko Aleksander
Bolikowski Lech
Bombol Maciej
Boniuk-Gorzelańczyk Julianna
Borecki Robert
Borman Hanna
Borowicz Aleksander
Bortnowski Grzegorz
Borza Barbara
Bosiakowski Zygmunt
Branicka Maria
Brochwicz-Donimirski Konstanty
Brocka Grażyna
Broda Piotr
Brodowski Wiesław
Brodziak Jarosław
Bronny Tomasz
Brzozowska Anna
Buchajski Robert
Buga Jacek
Bugaj Czesław
Bugielski Janusz
Bujalski Zbigniew
Burczak Władysław
Burek Lesław
Bytnar Danuta

Cardoso Rodrigues Bicho
Carey William
Cąkała Artur
Cechnicki Krzysztof
Cetnar Krzysztof
Chabros Sławomir
Chadam Jan
Chalupec Igor
Charchalis Lubomir
Chevallard Enrico
Chmielewska Beata
Chmura Marta
Chodyła Katarzyna
Cholerzyński Dariusz
Chołodecki Jarosław
Choroszy Barbara
Ciborski Piotr
Cichocka Bożena
Ciechanowski Jerzy
Ciemiński Michał
Cierpka Marek
Cieślak Karol
Cieślak Zbigniew
Cimoszewicz Włodzimierz
Cisowski Jan
Ciupa Dariusz
Ciurzyński Wojciech
Contominas Dimitrios
Cordes Berndt
Coutinho Castro Pereira

Czapla Robert
Czeladko Jacek
Czempiński Gromosław
Czernicka Jolanta
Czerski Marek
Czerwińska Elżbieta
Czerwiński Roman
Cichoń Tadeusz
Cziura Piotr
Czubak-Lulkiewicz Halina
Czynsz Szymon
Czyż Artur
Czyżewski Piotr
Czyżewski Witold

Da Silva Teixeira Rui
Dalecki Zdzisław
Dalkowski Piotr
Daszkowska Danuta
Daszkowski Adam
Daszkowski Wiesław
Dąbkowski Mariusz
Dąbrowiecki Maciej
Dąbrowska Elżbieta
Dąbrowska Małgorzata
Dąbrowski Dariusz
Dąbrowski Mariusz
Dąbski Dariusz
De Beck Christopher
De Lacerda Francisco
De Mello Vasco
Dedeszko-Wierciński Romuald
Delahaije Julius
Demusiak Paweł
Dębek Małgorzata
Dobkowski Bogdan
Dobrzański Stanisław
Domańska Ewa
Domański Jerzy
Dorosz Urszula
Drac-Tatoń Marek
Dragan Antoni
Dubanik Zibgniew
Dusiło Jarosław
Dworak Grzegorz
Dworak Jan
Dworzecki Zbigniew
Dytko Hubert
Dziedzianowicz Tomasz
Dziecinniak Cezary
Dziedzic Stanisław
Dziewulska Aleksandra
Dziewulska Delfina
Dziewulski Wojciech
Dziworski Kornel

Eastick Jonathan
Eggink Raimondo
Ehrenhalt Włodzimierz
Epsztein Piotr
Erazmus Waldemar
Erkiert Małgorzata
Eschment Wolfgang
Esz Grzegorz
Evangelou Evangelos
Evans Clifford W.

Falkiewicz Hanna
Farfał Piotr
Fay Eric
Felczak Izabela
Fernandez-Castaneda Pena Jose
Fidyk Andrzej
Filapek Eugeniusz
Filipowicz Cezary
Finkenberg Andreas
Fiołek Andrzej
Fogtman Michał
Fonfara Wiktor
Formela Dariusz
Franca Castro Pereira Coutinho
Franiewska-Gujska Alicja
Frączek Agnieszka
Fryszkowski Ireneusz
Fujarski Mirosław
Fulneczek Roman
Furtek Marek

Gabrielski Jan
Gadomski Przemysław
Gajec Maciej
Gajewska Agnieszka
Gajewska Teresa
Gajewski Tadeusz
Gajewski Zbigniew
Gąsiorek Jarosław
Gąsiorkiewicz Lech
Gęborys Lucjan
Gierej Maciej
Gierta Zdzisław
Giżewski Marcin
Gliński Andrzej
Gojny Agnieszka
Golec Grzegorz
Golińska-Gierych Małgorzata
Golonka Sławomir
Gołaszewski Wiesław
Gomułka Stanisław
Gorazda Marcin
Gornia Marta
Gorywoda Manfred
Gorząd Tomasz
Gosk Jakub
Goss Janina
Gotowała Michał
Górajek Krzysztof
Góralewski Piotr
Górka Dariusz
Górniak Kazimierz
Górnicki Paweł
Górski Andrzej
Grabarczuk Jacek
Grabowski Maciej
Gregorczuk Cezary
Gretkowski Ryszard
Grocholski Zbyszek
Grońska Violetta
Grunt Marek
Gruszczyński Tadeusz
Gryczman Jadwiga
Grygieńć-Sekścińska Ewa
Grymowicz Norbert
Grynhoff Stanisław
Grześkowiak-Gracz Kalina
Grzybowski Wojciech
Gudzowaty Aleksander
Gudzowaty Tomasz
Gula Małgorzata
Gwoździej Sergiusz

Haase Wojciech
Habant Marcin
Habel Rudolf
Hajduk Arkadiusz
Hajduk Jacek
Hajduk Jan
Hajkowski Andrzej
Handzlik Michał
Hankowicz Zdzisław
Hanswillemenke Thomas
Haslauer Alexander
Haśnik Lucyna
Heidrich Karol Herman Andrzej
Hermeliński Wojciech
Hetkowski Wojciech
Heydel Wojciech
Holtmeier Gerhard
Hołyński Marek
Honkisz Daniel
Hovelhaus Christian
Hutnik Aneta

Idzik Jerzy

Jabłońska Katarzyna
Jabłoński Mariusz
Jacak Paweł
Jackowiak Mirosława
Jakubowski Jacek
Jałowiecki Bartosz
Janowska Ewa
Janus Andrzej
Januszczyk Marek
Jardim Goncalves Jorge
Jarosz Marek
Jarzębska Iwona
Jastrzębska Iwona
Jastrzębski Edward
Jaszczak Ewa
Jaszczyk Kazimierz
Jaworska Barbara
Jażdrzyk Katarzyna
Jedliński Wojciech
Jesionek Andrzej
Jędrzejewski Wojciech
Jędrzejko Wojciech
Jędrzyński Wojciech
Jóźwiak Waldemar
Jurczyk Grzegorz
Jurga Dariusz
Juszczyńska Irena
Jutkiewicz Aleksandra
Jutkiewicz Marek

Kacała Mariusz
Kaczanowski Piotr
Kaczmarek Wiesław
Kaczorowski Krzysztof
Kaczorowski Wojciech
Kaftal Lucyna
Kalinowski Wiesław
Kalińska Elżbieta
Kaluzhskly Yury
Kałuża Wojciech
Kamiński Krzysztof
Kamiński Marek
Kamiński Paweł
Kamiński Sławomir
Kaniak-Żelazowska Anna
Kapler Rafał
Kapusta Jan
Karłowski Paweł
Karpowicz Michał
Kasner Ireneusz
Kasprzak Edward
Kaus Tomasz
Kawski Leszek
Kearney John
Kelly Trevor
Kędzierski Jerzy
Kibil Julita
Kiestrzyń Marian
Kijek Mieczysław
Kijek Wiesław
Kijowski Mateusz
Klimczak Wiesław
Knychalski Witold
Kobiołka Marek
Kochaniak Jarosław
Kochański Jerzy
Kocik Przemysław
Kociołek Andrzej
Koczyk Janusz
Kodymowski Jędrzej
Koerber Zbigniew
Kolubiński Bartłomiej
Kołatkowski Andrzej
Kołodyński Piotr
Kołodziejczuk Stanisław
Kołodziejski Paweł
Kołtuniak Grzegorz
Kornicz Tadeusz
Kondracikowski Stanisław
Kondrat Zdzisław
Konig Piotr
Koprowski Jan
Korcz Robert
Kornasiewicz Alicja
Korona Alicja
Kosek Zbigniew
Kosior Katarzyna
Kosiorowski Witold
Kot Bogdan
Kotańska Małgorzata
Kotarska-Lemańska Małgorzata
Kotarski Jerzy
Kotlowski Aleksander
Kott Bogusław
Kovacs Istvan
Kowalczewska Dorota
Kowalczewski Michał
Kowalczyk Dariusz
Kowalczyk Elżbieta
Kowalik Henryk
Kowalski Tadeusz
Kownacki Piotr
Kozak Zbigniew
Kozioł Grażyna
Kozłowska Katarzyna
Kozłowski Witold
Koźmiński Andrzej
Krakowiak Elżbieta
Krakowiak-Świątnicka Ewa
Krala Jerzy
Krasnowski Marek
Krasuski Michał
Kratiuk Andrzej
Krauze Ryszard
Krawczyk Paweł
Kreft Anna
Kręcicka Magdalena
Kręcisz Rafał
Krokowicz Władysław
Kostkowski Maciej
Król Artur
Król Bogusław
Król Ireneusz
Król Katarzyna
Królik Jacek
Krupa Joanna
Krużmanowski Sławomir
Krysiak Jacek
Krzysztofiak Tomasz
Krzywiec Józef
Kubaczyński Mariusz
Kubiczek Franciszek
Kubik Tadeusz
Kuc Wiesław
Kudaś Zbigniew
Kulczycki Krystian
Kulikowska Bogusława
Kura Janusz
Kurbiel Jan
Kurzępa Witold
Kusiak Robert
Kuś Dariusz
Kwapulińska Małgorzata
Kwaśniewska Jolanta
Kwiatek Czesława
Kwiatkowski Jacek
Kwiatkowski Mirosław
Kwiatkowski Rafał
Kwiatkowski Robert

Laskowski Andrzej
Lawręc Tomasz
Lazurko Jarosław
Le Guern Bertrand
Leczkowski Henryk
Lejman Andrzej
Leksowski Zbigniew
Lemańska Małgorzata
Lepak Felicja
Leszczyński Grzegorz
Lewandowski Jerzy
Liberadzki Andrzej
Ligarzewski Andrzej
Lima Bras Jorge Joao
Limba Bras Jorge Joao
Lindner Wiesław
Lipiec Jaromir
Lipko Maciej
Lis Jarosław
Lis Krzysztof
Litmanowicz Marek
Litwic Andrzej
Loth Małgorzata

Łabudzki Andrzej
Ładyka Stanisław
Łagowska Genowefa
Ławniczak Ryszard
Łazarz Edward
Łobiński Eugeniusz
Łubnicka Bogumiła
Łuniewska Jolanta
Łysakowski Piotr

Macenowicz Andrzej
Macenowicz Ernest
Machlejd Michał
Maciejewicz Jan
Maciejewska-Walczak Julitta
Macioszek Zbigniew
Madej Grzegorz
Magdoń Piotr
Magier Sławomir
Maj Waldemar
Majchrzak Piotr
Majkowski Krzysztof
Małachowski Jan
Małek Roman
Marczak Marcin
Mardoń Rafał
Markiewicz Jerzy
Markiewicz Waldemar
Marszałek-Młyńczyk Krystyna
Martynowska Beata
Mastalerz Krzysztof
Maślanka Wiesław
Mataczyński Maciej
Materna Krzysztof
Materski Grzegorz
Mądalski Wojciech
Mądro Artur
Mędza Grzegorz
Miałkowski Piotr
Mlaszkiewicz Wiesława
Michalak Jacek
Michalczuk Rafał
Michalczyk Jacek
Michalew Wladimir
Michalski Krzysztof
Michewicz Benedykt
Miedtank Lutz
Mikołajczak Andrzej
Mikołajczyk Agata
Mikosa Józef
Milewska Anna
Miłkowski Karol
Miłosz Barłomiej
Mleczko Urszula
Mlicki Paweł
Mocarska Justyna
Mocarski Adam
Moczydłowski Łukasz
Modrzejewski  Andrzej
Mogilewski Grzegorz
Mogilski Władysław
Morawski Janusz
Moskalewicz Marcin
Moszyk Jacek
Mościcki Jacek
Mroczkowski Grzegorz
Mroczkowski Marek
Musiał Konrad
Musiolik Jan

Nadolski Roman
Nash-Nasielska Jadwiga
Nasielski Aleksander
Nawrocka Bożena
Nawrocki Ireneusz
Nawrocki Maciej
Nestorowicz Sławomir
Nędza Zofia
Niebrzydowski Piotr
Niedośpiał Dariusz
Niedziela Janusz
Niedzielska-Czyż Katarzyna
Niesiobędzki Zbigniew
Niewodniczański Matthaus
Niewodniczański Thomas
Nogalski Bogdan
Nojszewski Kazimierz
Nowacki Arkadiusz
Nowakowski Jerzy
Nowicki Mirosław
Noworyta Jerzy
Nuckowski Julian
Nurowski Piotr

Obłój Krzysztof
Obodziński Czesław
Obrusiewicz Marek
Ochnik Wiesław
Okońska Maja
Okońska-Zaremba Małgorzata
Okoński Piotr
Okoński Zbigniew
Okrzęsik Marek
Okuniewski Rafał
Olbrych Paweł
Olechowski Andrzej
Oleksy Józef
Oleksy Maria
Ornatowska Beata
Ostrowski Waldemar
Ozimek Damian
Ozimek Monika
Ożóg Szymon

Pachowski Jarosław
Pacławski Ryszard
Palaszek Urszula
Pałucki Janusz
Pascher Fred
Pasternak-Widłaszewska Anna
Pastula Wiesław
Pastula Władysław
Paszewska Iwona
Paszyński Tomasz
Pater Krystian
Pawlak Izabela
Pawlak Wojciech
Pawliczek Henryk
Pawlik Józef
Pawlik Marek
Pawłowicz Adam
Pawłowska Beata
Pazura Jerzy
Pelc Kazimierz
Perchuć Marek
Pereira Coutinho Luis
Piechocki Andrzej
Pietraszkiewicz Krzysztof
Pietraszko Andrzej
Pijanowski Wojciech
Pilek Bogusław
Plisz Jarosław
Płatek Edward
Pławski Mieczysław
Płoch Renata
Płodzień Emil
Płoszajski Piotr
Płuciennik Paweł
Podgórski Andrzej
Podoba Jacek
Podwiński Jarosław
Poleć Wojciech
Południkiewicz Marek
Popowicz Anna
Popów Stanisław
Porowska Magdalena
Posadzki Tomasz
Pospieszyński Ryszard
Prager Richard
Praśniewski Leonard
Preusser Matthias
Probola Jerzy
Przedpełska Ewa
Przyborowski Stanisław
Puchalski Jacek
Puszyński Piotr
Puleo Ignacio
Pułacki Janusz
Puławski Mieczysław
Purzycki Lech
Pydzik Robert
Pyka Zygmunt
Pyliński Zbigniew
Pyrka Henryk

Raczyński Wiesław
Radomski Wojciech
Radwański Tomasz
Rajczewski Krzysztof
Rajski Zbigniew
Rak Mariusz
Rakowska Iwona
Ramocki Włodzmierz
Rapacka Anna
Raposo Rivera Martins de
Rataj Stanisław
Ratnicka Kiczka Barbara
Rawa Norbert
Rdzanek Włodzimierz
Relchelt Juliusz
Relchelt Anna
Relewicz Michał
Resler Artur
Ribeiro Pedro
Robak Piotr
Rocki Marek
Roczniak Tadeusz
Rodrigues Bicho Fernando
Rosa Iwona
Rowicki Leszek
Rudkowski Bernard
Rudziński Marek
Ruhan Tom
Ruhland Frank
Rybak Wojciech
Rybicki Mieczysław
Rychel Andrzej
Ryczaj Joanna
Rydlewski Grzegorz
Rynkun-Werner Robert
Rzeczkowska-Szymków Katarzyna

Sadowski Józef
Sarkowska Iwona
Samonik Piotr
San Felix Garcia Francisco
San Roman Lopez Juan
Sanderson Michael
Sarnowski Dariusz
Schumeckers Gerd
Schur Harry
Sekściński Sławomir
Semeniuk Andrzej
Serwa Mariusz
Serwański Zbigniew
Skoczek Tadeusz
Skowroński Krzysztof
Skrobutań Romuald
Skrzeczkowska Małgorzata
Skrzypek Sławomir
Skucha Hutyra Jolanta
Słonecka Mirosława
Smalcerz Aleksander
Smoczyński Marek
Smorszczewski Cezary
Sobiecki Krzysztof
Sobiesiak Piotr
Sobkowiak Jarosław
Sobol Anna
Sobolak Mirosław
Sobolewski Zbigniew
Sobota Dawid
Sokolik Krzysztof
Sokołowski Janusz
Sołdan Andrzej
Sołek Robert
Sontowski Dariusz
Soporek Włodzimierz
Soroka Maciej
Sowa Aleksander
Sowiński Ryszard
Stapińska Celina
Starakiewicz Witold
Skoczek Wojciech
Stokalski Borys
Strzałkowski Wojciech
Strzelecki Jacek (’47)
Strzelecki Jacek (’59)
Strzymiński Adam
Studnicki Kazimierz
Studziński Andrzej
Suchocki Artur
Sulik Bolesław
Susdorf Krzysztof
Susło Piotr
Suszyńska Anna
Suszyński Piotr
Sutkowski Janusz
Sutkowski Robert
Swalef Grisbert
Syczewska Monika
Sypek Marek
Syska Józef
Szachniewicz Zbigniew
Szatkowski Grzegorz
Szczegielniak Jarosław
Szczegielniak Joanna
Szczepanek Jacek
Szczepaniak Grzegorz
Szczepanik Adam
Szczepański Jan
Szczepański Piotr
Szczepek Hubert
Szczerba Tadeusz
Szczurek Anna
Szczylik Cezary
Szeligowska Teresa
Szkudlarczyk Przemysław
Szkuta Aleksander
Szlubowski Krzysztof
Sznajder Jerzy
Szplit Dariusz
Szramica Jan
Sztafrowska Elżbieta
Szubiela Tomasz
Szudlarczyk Przemysław
Szulc Anna
Szulc Maciej
Szuldrzyński Andrzej
Szwarc Jerzy
Szwędowski Krzysztof
Szymański Dariusz
Szymański Grzegorz
Szymański Paweł
Szymczak Dariusz

Tarapata Mieczysław
Tarasiewicz Zdzisław
Targowski Szczepan
Tętnowski Krzysztof
Tomaszewski Dariusz
Tomczak Tomasz
Tomolik Józef
Tomys Paweł
Trykosko Ryszard
Tuszyński Andrzej
Tyc Jarosław
Tymczenko Janusz

Ubysz Jarosław
Umgelter Barbara
Urbaniak Krzysztof
Urbański Andrzej
Uznański Andrzej

Van Bergh Jarnes
Varela Jose
Varela Una Manuel

Waga Jan
Walczykowski Jacek
Walendziak Wiesław
Walewska-Siekierka Olg
Wandzel Maciej
Warchoł Zbigniew
Wasążnik Maciej
Wawak Władysław
Wawer Zbigniew
Wawrzeniuk Jolanta
Wawrzyniak Artur
Wąsowicz Ireneusz
Wąsowicz Marek
Wątrobowski Jerzy
Wesołowski Ireneusz
Wesołowski Piotr
Wiech Regina
Wieczorek Beata
Wieczorkiewicz Andrzej
Wierzbicka Krystyna
Wierzbowski Mirosław
Więcki Mirosław
Więckiewicz Zbigniew
Więzik Daniel
Wilczyński Andrzej
Wilczyński Rafał
Wiśniewska Małgorzata
Wiśniewski Czesław
Wiśniewski Janusz
Wiśniewski Jerzy
Wiśniewski Ryszard
Witkowski Dariusz
Witkowski Maciej
Wlazło Stanisław
Wnorowski Henryk
Wojciechowski Paweł
Wojdyga Beata
Wojdyga Dariusz
Wojnarowski Arkadiusz
Wojtach Bogusław
Wojtczak Dariusz
Wojtkowiak Grzegorz
Wolańska Konecka Agnieszka
Wolański Maciej
Wolff Gerhardt
Wołoch Tomasz
Wołyniec Ilona
Woroch Tomasz
Woropiński Michał
Woźniak Janusz
Woźniak-Makarska Monika
Woźniak Małgorzata
Woźniakowski Józef
Woźnicki Jerzy
Wójcik Stanisław
Wójcik Zdzisław
Wrębiak Andrzej
Wroben Ralf
Wrona Wojciech
Wróbel Przemysław
Wróbel Zbigniew
Wróblewski Jan
Wrzesiński Wojciech
Wysocka Jolanta
Wysocki Adam
Występek Marzanna
Wyszomirska Małgorzata
Wyszomirski Roman

Zalewska Agnieszka
Załęcka-Banasiak Danuta
Zaniewski Aleksander
Zarębski Krzysztof
Zakopiański Jan
Zawadzka Beata
Zawadzka Joanna
Zawisny Kazimierz
Zawisza Wojciech
Zieliński Janusz
Zierhoffer Marek
Zięba Stanisław
Zimnicka Dorota
Złotek-Złotkiewicz Marek
Zwolak Joanna
Żarnecki Tomasz

Żółcik Grzegorz
Żórawska Iwona
Żuchaj Elżbieta
Żuk Łukasz
Żytka Witold
Żyndul Krzysztof
Żytniewski Marek

Wydanie: 48/2012

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy