Wara od naszych!

Wara od naszych!

Pisał kiedyś prymas Józef Glemp do prowincjała redemptorystów o wypowiedzi Tadeusza Rydzyka: „Byłem upokorzony jego pychą”. Ja zaś, gdy wysłuchałem 23 stycznia oświadczenia dr. Dudy, też czułem się upokorzony jego pychą. A także arogancją. Oraz pogardą, jaką ten – było nie było – prezydent RP żywi do swojego państwa. Pogardą wobec orzeczeń sądów wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej.

Dr Duda jest prawnikiem. Doktorem prawa. Ten doktorat zrobił na mojej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim. Może nawet minęliśmy się kiedyś na ulicy, bo prawo i polonistyka UJ mieszczą się w tym samym gmachu. Ale czy mój Uniwersytet zasłużył na takiego absolwenta? Wszak prawnik to jakże osobliwy! Niedawno oświadczył, że Kamińskiego z Wąsikiem „uniewinnił”. A przecież prezydent nie ma takiej mocy – uniewinnić może tylko sąd. Czyli przejęzyczenie? Jeżeli tak – to nigdy niesprostowane. Jednak gdy się pamięta, że dr Duda ułaskawił kiedyś osoby skazane nieprawomocnie – więc w świetle prawa niewinne – to nieuchronne staje się domniemanie, że on ani prawa, ani logiki zwyczajnie nie zna. A ostatnio porównał uwolnienie Kamińskiego i Wąsika z wyjściem z więzienia Włodzimierza Karpińskiego. Co znaczy, że nie odróżnia postawienia zarzutów przez prokuraturę od prawomocnego wyroku wydanego przez sąd.

Kamiński z Wąsikiem dopiero co rozpoczęli odsiadywanie kary dwuletniego pozbawienia wolności. Już sam ten krótki czas (1% wyroku) w zasadzie wykluczał tak szybkie zastosowanie prawa łaski. A w dodatku nie wykazali oni żadnej skruchy, przeciwnie: publicznie demonstrowali butę i arogancję. I to była druga okoliczność przemawiająca przeciw prawu łaski. Taką też rekomendację – odmowy ułaskawienia – przekazał dr. Dudzie, po przestudiowaniu akt, prokurator generalny prof. Adam Bodnar.

Cały tekst można przeczytać w „Przeglądzie” nr 6/2024, którego elektroniczna wersja jest dostępna dla posiadaczy e-prenumeraty

a.romanowski@tygodnikprzeglad.pl

Wydanie: 06/2024, 2024

Kategorie: Andrzej Romanowski, Felietony

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy