06/2000

Powrót na stronę główną
Felietony

Wraca przeszłość

Moje uwidaczniane w tych Zapiskach zaniepokojenie nara­stającą u nas, i w sporej części Europy, falą nastrojów sprzyja­jących powstawaniu politycznych ruchów neototalitarnych było – przez różnych bojowników jedynie słusznej prawdy – wielo­krotnie wyśmiewane. A jednak… oto w Austrii wybucha

Felietony

Ostatni przystanek

Trudno, musimy zacząć od makabry. A więc w gabinecie le­karskim w Lublińcu pod Częstochową dokonywany jest zabieg przerwania ciąży. Zabiegu dokonuje lekarz ginekolog, asystuje mu drugi lekarz, anastezjolog, a więc rzecz prowadzona jest w ten sposób, aby był to zabieg w miarę

Felietony

Matka, żona, nie kochanka

Patologia to 17 proc. polskiego  społeczeństwa. Sporo, ale najważ­niejsze, że wreszcie powiedziano jej “nie”. Władze Poznania przy­znały oficjalnie, że nie dofinansują Domu Samotnej Matki. Taka sa­motna matka to patologia a poma­gać trzeba normalnym rodzinom.  Dotąd złe słowa

Kraj

Notes dyplomatyczny

W niedzielę pożegnaliśmy Janusza Stańczyka, który wreszcie odleciał do Nowego Jorku, na stanowisko ambasadora RP przy ONZ. Stańczyk bardzo długo do wyjazdu  się przygotowywał, co szczególnie niepokoiło jego następcę, Jerzego Kranza. Jednym z powodów zwłoki j była kwestia

Przegląd poleca

Ciekawość jest szalona

Dlaczego znany pisarz nie chciał się zgodzić na wznowienie swojej powieści? – Słuchaj, wy nie doceniacie tego Kalickiego. To jest naprawdę świetna proza. , Pamiętasz, kiedy ktoś o nim pisał? A czy to jego wina, że w latach 80. książki, które

Felietony

Where is Kosovo?

Najlepiej zapomnieć. Nie wysyłać już korespondentów telewizyjnych barwnie ubranych w kuloodporne kamizelki i hełmy. Nie ma już mowy o przypominaniu wstrząsających twarzy wygnanych kobiet, dzieci płaczących za zaginionymi rodzicami. O Kosowie najlepiej zapomnieć, bo po się publicznie wstydzić. Po co przyznać rację

Zdrowie

Jak zachować młodość?

Przed ponad 70 laty popularne pi­smo “Bluszcz” pisało: “Temat za­wsze aktualny, nieprawdaż? Któż nie chciałby żyć długo i czuć się młodym? Zdaje się, że organizm człowieka jest takim skomplikowa­nym misternie organizmem, w którym każde kółeczko zepsute

Zdrowie

Widoki na dłuższe życie

W latach 90. w Polsce zanotowano najwyższy na świecie spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia Jeszcze w roku 1990 szansa 15-letniego Polaka na dożycie 60 lat była mniejsza niż w Chinach, Ameryce Ła­cińskiej, a nawet w Indiach. W porów­naniu

Kraj

Listy

DAJCIE GŁOS PROWINCJI Panie redaktorze! Proszę sobie wyobrazić, że “Prze­gląd” przeczytał chłop w dalekiej od Warszawy Galicji. Co najważniejsze: nawet zrozumiał większość z tego, co było tam napisane: A ponieważ w numerze z 27 grudnia pytacie: “Jak się Pani/Panu

Książki

Książki na walentynki

PODROŻ MIŁOSNA Po wyjściu z więzienia Sailor Ripley odwiedza swoją dziewczy­nę, Lulę Fortune. Jednak otoczenie Luli jest przeciwne temu związko­wi. Młodzi postanawiają zatem ze­rwać ze społecznymi konwenansa­mi i wyjechać tam, gdzie ich nikt nie zna.