Wpisy od Grzegorz Sołtysiak

Powrót na stronę główną
Historia

Niestosowne pytania

Reagan znajduje się w bardzo złym stanie zdrowia i jest rzeczą wątpliwą, czy dotrwa do końca swej kadencji. Jeżeli Reagan pozostanie do roku 1988 – sprawa ulega ogromnej komplikacji. Żaden kandydat demokratyczny nie ma szans na zwycięstwo. Polityka amerykańska wobec ZSRR jest „absolutnie jednostronna” i dostosowana wyłącznie do wariantu konfrontacyjnego. W Moskwie nie oczekuje się żadnych realnych zmian do końca kadencji Reagana. „Trzeba ten okres po prostu przeżyć”, czytamy w raporcie z poufnej rozmowy Wiesława Górnickiego z wysłannikiem Gorbaczowa. Raporty z 1986 r. dla gen. Jaruzelskiego ukazały się w książce, której obszerne fragmenty publikujemy na łamach „Przeglądu”.

Historia

Biskupi chcą władzy, a nie religii

Nawet ustanowienie asystenta kościelnego w redakcji „Trybuny Ludu” nie zadowoliłoby episkopatu jako całości. Nigdy i nigdzie nie istniała sytuacja, w której Kościół uważałby wszystkie swe postulaty za spełnione. Kościół bynajmniej nie jest zainteresowany obecnością tematyki religijnej, lecz przede wszystkim własnością i pełną kontrolą nad środkami masowego przekazu. Tak o relacjach państwo – Kościół katolicki pisał w swoich raportach dla gen. Jaruzelskiego Wiesław Górnicki.

Historia

Noworoczny skandal

Wystąpienie noworoczne Tow. Generała wzbudziło wyjątkowo duże i dość zróżnicowane reakcje. Dotarło dziś do mnie kilkadziesiąt głosów, wyrażających oburzenie z powodu niesłyszalności fragmentów wystąpienia. Po raz pierwszy od powstania telewizji dopuszczono się tak karygodnego niedbalstwa. Powodem dodatkowego oburzenia jest fakt, że telewizja nie przeprosiła słuchaczy za zakłócenia, choć taki zwyczaj przyjęty jest np. przy emitowaniu starych filmów, kiedy to spiker przeprasza z góry za „niską jakość kopii” – pisał Wiesław Górnicki w raporcie dla gen. Jaruzelskiego.

Wywiady

Gdy myślę Gorbaczow

Dostrzegałem jego pozytywny głód wiedzy o Polsce, o naszych odrębnościach, w tym o roli Kościoła Gen. Wojciech Jaruzelski – Panie generale, Michaił Gorbaczow obchodzi 75. urodziny. Porozmawiajmy o nim jako człowieku i polityku. Jakie są pańskie wrażenia

Historia

Kogo reprezentuje Orszulik?

Nieznany dokument MSW o stosunku władz Kościoła do Okrągłego Stołu i „Solidarności” Przedstawiciele Episkopatu Polski brali aktywny udział zarówno w rozmowach przygotowawczych, w tym w obradach w Magdalence, jak też w posiedzeniach Okrągłego Stołu. Już w pierwszym spotkaniu w Magdalence,

Historia

List 34 i „antylist”

Dlaczego niepozorna korespondencja zachwiała polityką kulturalną ekipy Gomułki 14 marca 1964 r. Antoni Słonimski udał się do kancelarii premiera Cyrankiewicza. Na dole w biurze podawczym zostawił skromny, niepozorny list o następującej treści: Do Prezesa Rady Ministrów

Historia

Telefon do Wałęsy

Kulisy negocjacji, które doprowadziły do Okrągłego Stołu 15 lat temu oczy świata zwrócone były na Polskę, jednak nie ze względu na strajki czy demonstracje, jak było to w zwyczaju, lecz na zgoła coś odmiennego. 6 lutego w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie zebrali

Historia

Zagubieni generałowie

Nieznana notatka ze spotkania polskich i czechosłowackich oficerów w trakcie praskiej wiosny 20 sierpnia 1968 r. wojska pięciu państw Układu Warszawskiego – ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD – wkroczyły do Czechosłowacji, dławiąc praską wiosnę. Tak nazywano

Kraj

Trwamy na placówce

Kombatanci nie liczą na poprawę warunków socjalno-bytowych, ale na większy szacunek Na zjazd przyjechało ich 218. Każdy to chodząca historia, dramaty, sensacje i łzy. Lenino, Monte Cassino, Kołobrzeg, Berlin – dla tych ludzi to nie nazwy znane z historii. Tam