Kredyty i pożyczki (cz. II)

Kredyty i pożyczki (cz. II)

Prawie dwa miesiące bez odsetek

Kart kredytowe – pilnuj terminów spłaty

Karty kredytowe zapewniają możliwość korzystania z nieoprocentowanego kredytu przez 54-56 dni, ale pod pewnymi warunkami. Bank nie naliczy odsetek tylko wtedy, gdy posiadacz karty wykonuje nią wyłącznie transakcje bezgotówkowe oraz spłaca całość zadłużenia w terminie wskazanym na wyciągu. Naruszenie jednej z tych dwóch reguł powoduje, że kredyt natychmiast staje się oprocentowany.

O tym, po ilu maksymalnie dniach od daty rozliczenia transakcji należy zwrócić pieniądze bankowi, mówi określony w umowie okres bezodsetkowy. Zazwyczaj banki ustalają go na 54-56 dni. Ale tak długie zwolnienie z odsetek dotyczy tylko transakcji zaksięgowanych pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego. Jeśli płatność zostanie wykonana w połowie cyklu, bank będzie ją kredytował za darmo odpowiednio krócej. Duże wydatki kartą kredytową warto więc planować tak, aby przypadały na pierwsze dni nowego okresu rozliczeniowego – wtedy korzyść z darmowego kredytu będzie największa.

Na wyciągu bank podaje dwie kwoty: wysokość całkowitego zadłużenia i minimalną wymaganą spłatę. Spłacenie kwoty minimalnej lub tylko części (a nie całości) zadłużenia sprawi, że bank naliczy odsetki od poszczególnych kwot transakcji od dnia ich dokonania do dnia wymaganej minimalnej spłaty oraz rozpocznie naliczanie odsetek od pozostałej do spłaty kwoty aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Częściowe spłacanie zadłużenia z tytułu karty kredytowej to zatem droższy i dłuższy sposób jej całkowitego rozliczenia. Najlepiej jest więc spłacić wszystko do końca okresu bezodsetkowego, żeby bank nie naliczył nam żadnego oprocentowania.
Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do kart debetowych, wydawanych do konta, wypłacając pieniądze z bankomatu bądź wykonując nieustalone z bankiem przelewy za pomocą karty kredytowej, musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami i odsetkami. Kart kredytowych najlepiej używać zatem do transakcji bezgotówkowych.

Karta kredytowa nie jest wydawana do konta osobistego. Można o nią występować w dowolnym banku, nie tylko w tym, który prowadzi nasz rachunek osobisty. Warto jednak porównać oferty.

Strony: 1 2 3 4

Wydanie: 51-52/2014

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VI

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy