Listy od czytelników nr 5/2017

Listy od czytelników nr 5/2017

Stanowisko „Kuźnicy”
(…) Państwo nasze od dłuższego czasu zmierza w złym kierunku. Odchodzimy od zasad współżycia w przyzwoitości, kulturze i światłości, od porządku konstytucyjnego i poszanowania prawa, od zbawiennych dla Polski związków z Unią Europejską, od przyjaznej współpracy z wszystkimi sąsiadami. A były to i są nadal sprawy najważniejsze, decydujące o naszym bezpieczeństwie i dobrostanie, o naszej przyszłości i samym wręcz istnieniu jako państwa pomyślnie się rozwijającego, przyczyniającego się do pokojowego współżycia w Europie i świecie. (…) Rządzące ugrupowania od roku prowadzą politykę konfliktu i zarządzania przez konflikt, bezmyślnych ataków na sąsiadów Polski, jej europejskich sojuszników, na cały dorobek III Rzeczypospolitej, na zasady parlamentarnej demokracji i praworządności. Następuje grożące tragicznymi skutkami rozdarcie polskiego społeczeństwa, powrót do języka nienawiści i poczucia zagrożenia przez obcych, wyzwolenie ducha agresji, ksenofobii i wręcz rasizmu.

Zagrożona została polska racja stanu, polski ład konstytucyjny i prawa obywatelskie. W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich współobywateli, którzy czują te zagrożenia i chcą je przezwyciężyć:
* ograniczmy wzajemne ataki w środowiskach demokratycznej opozycji, skupmy się na wspólnym dążeniu do zmiany władzy w Polsce;
* zaniechajmy wzajemnych ataków i niechęci w środowiskach uważających się za lewicowe, wydźwignijmy to, co nas łączy;
* ratujmy Polskę i Europę od szału ekstremizmów, narodowych egoizmów, etnicznych i religijnych konfliktów;
* szukajmy na drodze kompromisów porozumienia ze wszystkimi naszymi sąsiadami i z partnerami w Unii Europejskiej i NATO.

Rada „Kuźnicy”, Kraków, styczeń 2017 r.

Może Hiszpanie obronią dąbrowszczaków?
Z uwagą i nadzieją przeczytałem artykuł o obrońcach nazwy ul. Dąbrowszczaków (PRZEGLĄD nr 4). Krytyka dąbrowszczaków ze strony IPN jest po prostu kompromitacją, przyznaniem racji faszystowskim rebeliantom zbrodniarza Franco. Myślę, że obrońcy nazwy ul. Dąbrowszczaków, a zarazem czci i pamięci tych dzielnych ludzi, powinni zwrócić się o wsparcie do ambasady Hiszpanii. Hiszpania uznała dąbrowszczaków za kombatantów, może więc kanałami dyplomatycznymi sprzeciwić się żenującym posunięciom naszych „dekomunizatorów”.

Marek Kubacki

Wydanie: 05/2017, 2017

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy