Prawda i kłamstwa o przemyśle

Prawda i kłamstwa o przemyśle

Fundacja Oratio Recta wydała książkę Andrzeja Karpińskiego pt. „Prawda i kłamstwa o przemyśle. Polska w obliczu III rewolucji przemysłowej”.

Autor – zajmujący się od dziesięcioleci polityką gospodarczą państwa – jest jedynym kronikarzem i analitykiem polskiego przemysłu po 1989 roku, który w dodatku dokumentuje zachodzące w nim zmiany w ujęciu branżowym. Z racji ogromnej wiedzy na temat polityki przemysłowej przed wprowadzeniem w Polsce gospodarki kapitalistycznej, co eufemistycznie nazwano transformacją, oraz dostępu do twardych danych dotyczących losów każdego zakładu przemysłowego przed i po 1989 roku, analizuje przemiany przemysłu polskiego w ostatnich 30 latach. Nie unika w nich – a zwłaszcza w omawianej – niepopularnych obecnie poglądów na rozwój gospodarczy, ani ostrych stwierdzeń odnośnie decyzji, jakie podejmowały kolejne rządy po 89 roku.

Książki, jakie powstają z tych analiz tworzą panoramę polskiego przemysłu w latach powojennych – począwszy od jego budowy i rozwoju, aż po upadek i zniszczenie.

„Prawda i kłamstwa o przemyśle” jest bardziej niż dotychczasowe nakierowaną na przyszłość tej gałęzi gospodarki w Polsce i na świecie z uwagi na nadchodzącą kolejną fazę – cyfrową – rewolucji przemysłowej. Jest to próba konfrontacji wiedzy o obecnym stanie przemysłu w Polsce z wizją przemysłu za 15-20 lat. Autor zamieścił w niej nie tylko mało znane i trudno dostępne dane i diagnozy, ale także eksperckie propozycje reindustrializacji Polski poparte aneksami zawierającymi szczegółowe dane ekonomiczne ilustrujące jego tezy, co wskazywałoby, iż liczy na zainteresowanie tą tematyką obecnego i kolejnych rządów oraz ich zaplecza intelektualnego.

Ale to książka nie tylko dla rządzących i nie tylko dla specjalistów, ani nie tylko dla biznesu. To książka dla każdego, kto ceni obiektywizm sądów odnośnie przemian w Polsce, gdyż jak pisze autor, obecna ocena naszego przemysłu w latach Polski Ludowej pełna jest kłamstw i dezinformacji, nachalnej czarnej propagandy politycznej, co ma wpływ na stan dyskusji o przemyśle w Polsce.

Kup książkę

A trzeba przypomnieć, że najbardziej ukrywaną prawdą po 89 roku stał się fakt, iż to właśnie w Polsce Ludowej osiągnięto przełom w procesie uprzemysłowienia kraju. Szczególnie w latach 1950-1980 dokonano największych inwestycji w przemyśle na skalę nigdy wcześniej, ani obecnie już nierealizowaną.

Przełom ten oznaczał przejście od dominacji w naszej gospodarce zacofanego rolnictwa z silnymi pozostałościami dziedzictwa feudalnego z wiodącą w nim rolą dworów aż do końca II wojny światowej, do wyższej fazy rozwoju, jaką jest cywilizacja przemysłowa. Tym samym rozwiązano główny problem ekonomiczny Polski, co nie udawało się wcześniej.

Była to największa przemiana cywilizacyjna, jaka nastąpiła w Polsce w XX wieku aż do lat 90., kiedy Internet zapoczątkował kolejną fazę rozwoju, jaką jest cywilizacja informacyjna.

I tego faktu nie zmieni żadna polityka historyczna polskiej prawicy.

Tekst pierwotnie ukazał się w „Sprawach Nauki” nr 3 (238)/marzec 2019

Wydanie:

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy