Od czytelników

Powrót na stronę główną
Od czytelników

Listy

*Co się staŁo z naszą klasą? Pan Marszałek Aleksander Małachowski jest człowiekiem, którego głęboko szanuję i podziwiam za obiektywizm, trzeźwość sądów, prawość i odwagę głoszenia swoich poglądów. To Pan zdolny jest bez zastanowienia odpowiedzieć na pytanie Exuperego: “A

Od czytelników

Listy

*Protest przeciw łamaniu zasad samorządności Uczestnicy I Mazowieckiej Konferencji Wyborczej ZSMP wyrażają stanowczy protest przeciwko łamaniu zasad samorządności przez Premiera Rządu RP, Jerzego Buzka, ministra MSWiA, Marka Biernackiego, oraz wojewodę warszawskiego, Antoniego Pietkiewicza,

Od czytelników

Listy

*Krośnieńscy radni do szefa NIK Jako radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej w Krośnie uprzejmie prosimy o podjęcie stosownych działań w odniesieniu do niżej wymienionych faktów. 1. W 1990 roku decyzją Rady Miejskiej w Krośnie przekazano za symboliczną

Od czytelników

Listy

*Książka prof. Walickiego inicjatywą “Kuźnicy” Z przyjemnością czytam na łamach “Przeglądu” fragmenty książki prof. Andrzeja Walickiego pt. “Polskie zmagania z wolnością”. Towarzyszy im informacja – prawdziwa, ale niepełna, iż wydawcą jest “Universitas”, znana krakowska oficyna edytorska. Nie chciałbym

Od czytelników

Listy

*List otwarty w sprawie propedeutyki filozofii W dniu 1 IV 2000 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. W jego trakcie konsultant w Ministerstwie Edukacji Narodowej poinformował Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej, że min. M.

Od czytelników

Listy

*Ile emeryt traci na lekach? Chcę opisać przygotowania, jakie robi Ministerstwo Zdrowia – myślę, że w porozumieniu z Ministerstwem Finansów – przed czerwcową rewaloryzacją emerytur i rent. W dniu 1 stycznia lek Sectral, zaliczany do leków ratujących

Od czytelników

Listy

*Absolwenci i plagiaty Jerzy J. Wiatr polemizując z Aleksandrem Małachowskim (“Przegląd” nr 13), podziela jego troskę o poziom szkolnictwa wyższego, kadry naukowej oraz o zwiększenie społecznego zasięgu kształcenia na uczelniach. Nie sądzę, by racje przedstawione w tej polemice były Aleksandrowi Małachowskiemu

Od czytelników

Listy

SOJUSZ I TRZY PARTIE  Pan Andrzej Micewski w artykule ”Sojusz i trzy partie” ( „P ” – 24.01.2000) twierdzi (rozumiem, że jako dobry katolik), że Polską winny rządzić SLD i UW. Ma prawo do takiego  poglądu. Natomiast nie powinien posiłkować

Od czytelników

Listy

Epitafium dla DT Centrum Gdzieś w połowie lat 60. powołano Dyrekcją Domów Towarowych w budo­wie, a w końcu lat 60. udostępniono do­my towarowe klientom. Przedsięwzię­ciem kierował dyr. Albin Kostrzewski. W drodze konkursu ustalono znak fir­mowy i nazwy

Od czytelników

Listy

Ojciec gminnego cudu W związku z oświadczeniem złożonym na konferencji prasowej zwołanej przez posła Unii Wolności, Stanisława Kracika, w dniu 4 stycznia br., na której rozdano do rozpowszechnienia oświadczenie Pana posła, informujemy, że w ww. oświadczeniu zawarte zostały nieprawdziwe informacje,