48/2015

Powrót na stronę główną
Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
ABC BANKOWOŚCI część VII

Bank banków i państwa

Ustalając poziom stóp procentowych, bank centralny może wpływać na gospodarkę Dewiza Narodowego Banku Polskiego brzmi: „Dbamy o wartość pieniądza”. Wynika ona ze zobowiązania zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego. Artykuł 227. Konstytucji RP stanowi, że Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, czyli m.in. kontrolowania podaży pieniądza na rynku, podejmowania decyzji dotyczących wysokości stóp

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nadzór i gwarancja

Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniają bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych bankom Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych (SKOK). Do zadań KNF należy też podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego. KNF uczestniczy również w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Banki i nie banki

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe nazwa każdego banku powinna zawierać wyodrębniony wyraz bank. Wyraz kasa jest zarezerwowany dla podmiotów, które gromadzą oszczędności oraz udzielają pożyczek osobom zrzeszonym w tych jednostkach i działają na podstawie odrębnych przepisów. Są to spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zarówno lista banków, jak i kas spółdzielczych zamieszczona jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku działa także wiele firm, które przyjmują tzw. depozyty lub

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Felietony Jerzy Domański

Maski już niepotrzebne

To, że w Polsce będą bardzo duże zmiany, było oczywiste od momentu ogłoszenia wyników wyborów. Podobnie jak to, że zostaną przeprowadzone najszybciej, jak się da. Do kompletu brakowało tylko sposobu, jaki PiS obierze, by skutecznie zrealizować planowane czystki. Nie znano też nazwisk ludzi, którzy będą je robić. A to ważne, bo jak wiadomo z historii, kadry rozstrzygają o wszystkim. W gospodarce PiS postawiło na ekipę, która będzie robiła rewolucję po cichu, a w nadbudowie na starych rewolwerowców, ostrzelanych w poprzednim rozdaniu rządowym. Jaki

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Zaufanie wynika ze stabilności

Adam Głogowski – doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Publikowany cyklicznie przez NBP „Raport o stabilności finansowej” stwierdza, że polski system finansowy jest stabilny. Co to oznacza? – Oznacza to, że pełni swoje funkcje w gospodarce w sposób ciągły i jest odporny na zaburzenia. Jakie są podstawowe funkcje systemu finansowego? Podstawową jest pośredniczenie między tymi, którzy oszczędzają, a tymi, którzy inwestują. To zadanie sektora bankowego. Kolejną ważną rolą sektora bankowego jest umożliwianie realizacji płatności. Z tego wynika,

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ Foto: FOTOLIA

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Felietony Jan Widacki

Dzieje się…

Lawina wydarzeń jest taka, że trudno nadążyć z komentowaniem. Spróbuję skrótowo odnieść się do rzeczy najważniejszych, choć obawiam się, że zanim ten numer PRZEGLĄDU znajdzie się w kioskach, wiele zdąży się wydarzyć. Pierwsza sprawa to ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i jego kamratów z CBA. Ma ona dwa aspekty. Prawny i polityczny. Zacznijmy od prawnego. Ułaskawienie polegające na zastosowaniu „prawa łaski” jest uprawnieniem przysługującym głowie państwa. To uzasadniony tradycją wyjątek od zasady trójpodziału władz. Nie kwestionując zasady,

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Wywiady

Nikt się nie rodzi terrorystą

Im mniej problemów takich jak nierówności społeczne, ekonomiczne i kulturowe, tym mniej pożywki dla terroryzmu Dr Krzysztof Liedel – prawnik, ekspert w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. W czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Zacznijmy od bezmyślnego schematu: terroryści to nie ludzie, wiadomo – Trzeci Świat, patologia itd. Tak jakby wystarczyło ich zdehumanizować i problemu nie ma. Trudno o większą klęskę

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Pytanie Tygodnia

Co dalej ze strefą Schengen?

Dr Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog, UW To pytanie wiąże się z problemem o wiele istotniejszym, dotyczącym przyszłości całej Unii Europejskiej, która w ostatnich latach znajduje się w permanentnym kryzysie. Zauważalne są silne tendencje polityczne do renacjonalizacji i wzmacniania państwowej sfery bezpieczeństwa. Zwykle mają one charakter przedwyborczy, dlatego uważam, że interes ekonomiczny przeważy i przetrwają zarówno Unia, jak i strefa Schengen. Nie wykluczam jednak, że na granicach konieczna będzie dokładniejsza kontrola i prewencja. Do 2020 r. jestem jednak o Unię i Schengen

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Od czytelników

Listy od czytelników nr 48/2015

Paryż w Kopenhadze Duńskie reakcje na to, co się wydarzyło 13 listopada w Paryżu, są zapewne bardzo podobne do obserwowanych w innych krajach. Może z tym wyjątkiem, że kondolencje składano nie narodowi francuskiemu, ale społeczeństwu francuskiemu, i nie od narodu duńskiego, ale od społeczeństwa duńskiego. Nikt też tutaj nie nawoływał co chwila do modlenia się za ofiary zamachów. „Kristeligt Dagblad”, jedyny dziennik o charakterze religijnym, stwierdza, że „zdaniem duńskich mediów, wojna przyszła do Europy”, na potwierdzenie czego cytowany jest tytuł z dziennika „Ekstra Bladet”, który swoje

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.